NEOPOGANISM AS A POSTCOLONIAL ISSUE. THE POLISH CONTEXT

Main Article Content

Tomasz Nakoneczny

Abstract

Neopaganism is usually perceived as a marginal phenomenon in terms of the scale of social impact. It not only affects the attractiveness of its practices, but also the question of the load-bearing capacity of the world-outlooks exhibited in it. The article attempts to show neopaganism in a broader historical and cultural perspective, taking into account such general issues as cultural identity or memory culture. The author asks the question whether neo-paganism, with its marginality and utopianism, can be considered as a phenomenon inherent in postcolonial (post-dependence) problems. He believes that in the case of countries such as Poland, neopagan constructivism can be treated as a sensible attempt to broaden the base of symbolic references for reflection about its own location on the center-periphery axis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nakoneczny, T. (2019). NEOPOGANISM AS A POSTCOLONIAL ISSUE. THE POLISH CONTEXT. Porównania, 22(1), 91-106. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18169
Section
Articles
Author Biography

Tomasz Nakoneczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM, gdzie zajmuje się współczesnym literaturoznawstwem oraz literaturami wschodnioeuropejskimi (głównie polską, rosyjską i ukraińską). Od pewnego czasu głównym przedmiotem jego zainteresowań pozostają dyskursy postzależnościowe, w tym zwłaszcza badania postkolonialne. Autor m.in. monografii pt. (Po)nowoczesna tożsamość intelektualisty. Wiktor Pielewin i Jerzy Pilch na tle „końca literatury”.

References

 1. Bartkowski, Robert F. Połabie 983. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2015.
 2. Bauman, Zygmunt. Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie. Przeł. Janusz Margański. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.
 3. Domański, Henryk. Czy są w Polsce klasy społeczne?. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.
 4. Gieysztor, Aleksander. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
 5. Janion, Maria. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 6. Lévi-Strauss, Claude. Smutek tropików. Przeł. Aniela Steinsberg. Warszawa: Aletheia, 2008.
 7. Okraska, Remigiusz. W kręgu Odyna i Trygława. Neopoganizm w Polsce i na świecie (zarys problematyki). Biała Podlaska: Rekonkwista, 2001.
 8. Pankalla Andrzej Bronisław, Kośnik Konrad Kazimierz. „Duchowość Słowian z perspektywy psychologii noetycznej”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 1 (2017). S. 39-49.
 9. Pasek, Zbigniew. „Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa”. Państwo i Społeczeństwo 4 (2013). S. 7-21.
 10. Samsonowicz Henryk, Wyczański Andrzej, Tazbir Janusz et al. Polska na przestrzeni wieków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 11. Skórczewski, Dariusz. „Trudności z tożsamością. Na marginesie Niesamowitej Słowiańszczyzny”. Porównania 5 (2008). S. 127-142.
 12. Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 13. Słowiński, Zdzisław. „Neopogaństwo polskie w świetle systemowej teorii kultury”. Państwo i Społeczeństwo 4 (2008). S. 5-23.
 14. Sowa, Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.
 15. Strutyński, Maciej. Neopogaństwo. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014.
 16. Sznirelman, Wiktor Aleksandrowicz. Nieojazyczestwo na prostorach Jewrazii. Red. W. A. Sznirielman. Moskwa: Biblejsko-bogosłowskij institut swiatogo apostoła Andrieja, 1999.
 17. Thompson, Ewa. Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska a kolonializm. Przeł. Anna Sierszulska, Kraków: Universitas, 2000.
 18. Tomasiewicz, Jarosław. „Między tradycją i ponowoczesnością: neopoganie Europy Wschodniej w obliczu globalizacji”. Studia Religiologica 46 (2013). S. 339-349.
 19. Urbańczyk, Przemysław. Mieszko Pierwszy Tajemniczy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 20. White, Hayden. Przeszłość praktyczna. Przeł. Jan Burzyński, Agata Czarnacka, Tomasz Dobrogoszcz et al. Kraków: Universitas, 2014.
 21. Zielina, Jakub. Wierzenia Prasłowian. Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2012.