PROPHET – JESTER – LEGEND: AUTHOR’S TRAJECTORY OF ANATOL SYS

Main Article Content

Siergiej Kowalow

Abstract

The article is dedicated to a complicated trajectory of the outstanding Belarusian poet Anatol Sys (1959-2005), whose unusual fate intrigues readers no less than his poetry, and makes researchers search for new explanations of metamorphoses in his life and creative work. From the memoirs of contemporaries, academic articles and works of art an extremely controversial image of the writer arises: a leader of the generation, a fighter with Communist ideology, a prophet of the national revival, a Genius; a disgusting poet, a jester, an alcoholic, a freak, a boor. There have been various assessments of Sys’s personality and the place of his work in the history of the Belarusian literature which “in the opinion of the author, originate for the following three reasons: 1) the extraordinary and contradictory nature of the poet; 2) the nature of the interval the time in which Sys lived and which falls into three epochs: stagnant Soviet (before 1984), transition-renaissance (1985-1992), and Lukashenko’s (since 1994); 3) a complex trajectory of the poet’s life and creative path which can be divided into three stages: initial, revival and Bohemian (“infernal”). Even during his life, the personality of Anatol Sys began to acquire myths and legends, and after his death, his best works entered the canon of the national literature of the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalow, S. (2019). PROPHET – JESTER – LEGEND: AUTHOR’S TRAJECTORY OF ANATOL SYS. Porównania, 23(2), 107-126. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18700
Section
Articles
Author Biography

Siergiej Kowalow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Białorutenistyki i Bułgarystyki UMCS. Swe zainteresowania naukowe skupia na literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII wieku oraz na współczesnej literaturze białoruskiej. Jest autorem szeregu monografii naukowych, wydanych na Białorusi, m.in.: Як пакахаць ружу: Маладая беларуская паэзія 80-х гг. (1989), Герoіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца XVI ст. (1993), Станаўленне польскамоўнай паэзіі ў полілінгвістычнай літаратуры Беларусі эпохі Рэнесансу (2002), Літаратура Вялікага Княства Літоўскага пачатку XVI – XVII cтст.: феномен памежжа (2011), Пачвара ў рэліктавым лесе. Літаратура. Тэатр. Крытыка (2013). Zajmuje się popularyzacją kultury białoruskiej w Polsce oraz kultury polskiej na Białorusi, m.in. wydał w Mińsku tomik utworów F.U. Radziwiłłowej Выбраныя творы (2003) oraz antologię dramatów polskich XX w. Вар’ят і манашка (2006). Publikuje również artykuły w polskich czasopismach naukowych: „Acta Albaruthenica”, „Acta Polono-Ruthenica”, „Roczniki Humanistyczne”, „Porównania”, „Studia Białorutenistyczne” i in. 

References

 1. Akulin, Eduard. „Belaruś maia – maia magila!…”. Sys, Anatol. Beragi maigo iunactva: veršy, parodyi. Minsk: Galiafy, 2016. S. 241-243.
 2. Arloŭ, Uladzimir. Imiony svabody. Praga: Radyjo Svabodnaia Eŭropa / Radyio Svaboda, 2007.
 3. Astašonak, Aleś. „Paśviedčannie talentu. Memuar”. Kalossie 1/10 (2006). S. 8-24.
 4. Bialacki, Aleś. Ašvečany belaruščynai. Vilnia: Viasna, 2012. S. 103-143.
 5. Bialacki, Aleś. „Prarok svabody i niezaležnasci”. Sys, Anatol. Beragi maigo iunactva: veršy, parodyi. Minsk: Galiafy, 2016. S. 4-12.
 6. Biazlepkina, Aksana. „Penthauz dla Sysa”. Arche 4/21 (2005). S. 200-204.
 7. Biazlepkina, Aksana. Razam i paasobku: tavarystva „Tuteišyia”. Gistoryia. Asoby. Žanry. Minsk: Belaruski knigazbor, 2003.
 8. Bourdieu, Pierre. „Pole literatury”. Przeł. Michaił Gronas. Novoie literaturnoie obozrenie 45 (2000). S. 22-87.
 9. Dubavec, Siargiej. „Khto tam?”. Krynica 2 (1990). S. 28-29.
 10. Galubovič, Leanid. “«Iak šaravaia malanka…». Narys žyccia i tvorčasci paeta Anatola Sysa”. Sys i kuluary. Litaraturna-krytyčnyia ese. Minsk: Litaratura i mastactva, 2010. S. 4-24.
 11. Garaczka, Usievalad. „Slozy, slozy, slozy…”. Krynica 6/66 (2011). S. 37-40.
 12. Garelik, Luboŭ. „Anatol Sys”. Gistoryia belaruskai literatury XX stagoddzia. T. 4. Kn. 3. Red. U. Gnilamiodaŭ, S. Laŭšuk. Minsk: Belaruskaia navuka, 2014. S. 1019-1037.
 13. Globus, Adam. „Mój biedny tavaryš, moj Sys i dni niezaležnasci”. Arche 4/21 (2005). S. 193-199.
 14. Korbut, Viktar. „Bližei da ciela”. Kalossie 1/10 (2006). S. 63-67.
 15. Lipaj, Aleś. „Lubicie nas takimi, iakimi stvaryli. Gutarka z Anatolem Sysom”. Dzieiasloŭ 12/24 (2013). S. 254-264.
 16. Luckievič, Аnton. „Ianka Kupala iak prarok Adradžennia”. Vybranyia tvory: prablemy kultury, litaratury i mastactwa. Minsk: Knigazbor, 2006. S. 289-299.
 17. Maksymiuk, Jan. “Poeci wśród ruin nadchodzącego królestwa”. Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997. Białystok: OFFSET-PRINT, 1998. S. 101-115.
 18. Maksymiuk Jan, wybór. Za niebokresem Europy. Antologia nowej poezji białoruskiej 1987-1997. Białystok: OFFSET-PRINT, 1998.
 19. „Manifest «Tutejszych»”. Kartki 1 (1997). S. 12-13.
 20. Mielnikaŭ, Andrei. Anatol Sys. Psalmiar epokhi pieragnoiu. Minsk: Kharviest, 2017.
 21. Sys, Anatol. Lon: vybranyia tvory. Paezia, artykuly, interviu. Minsk: Knigazbor, 2006.
 22. Šnip, Viktar. „Dvatscać gadoŭ z Anatolem Sysam”. Krynica 6/66 (2001). S. 35-37.
 23. Šynkarenka, Volga. „Svietly moi, bialutki ty moi khlopčyk”. Krynica 6/66 (2001). S. 25-30.
 24. Višnioŭ, Zmicier. „Napaŭprydušanaia svaboda”. Krynica 6/66 (2001). S. 40-42.