How to Depict Memory? The Holocaust in Polish Illustrated Children’s Books

Main Article Content

Abstract

The focus of this article is an analysis of illustrations in several children’s books that refer to the topic of the Holocaust. The majority of the studied pictures are realistic in their style, some resemble children’s drawings or use photographs. Such a manner of illustrating books serves the purpose of authenticating a story. The most important motifs repeated in numerous illustrations are: seeking a hideout, the experience of hunger and fear of loosing one’s mother. The illustrations do not, however, image drastic situations. They rather aim at commemorating the Holocaust, they render a collective character to personal memories, they become the content of postmemory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kwiatkowska, A. (2021). How to Depict Memory? The Holocaust in Polish Illustrated Children’s Books. Porównania, 28(1), 123-140. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.6
Section
Articles
Author Biography

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM, zaangażowana w prace Zespołu ds. Badań nad Kulturą i Literaturą dla Dzieci UAM, badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac dotyczących polskiej poezji dwudziestowiecznej (m. in. monografii Tradycja, rzecz osobista na temat twórczości Juliana Przybosia oraz części poświęconej poezji dla dzieci w tomie Stulecie poetek) i twórczości dla dzieci (publikowała na temat Danuty Wawiłow, Joanny Mueller, Anny Podczaszy, Ewy Szelburg-Zarembiny, Doroty Terakowskiej, Cezarego Harasimiowicza, RafałaWitka). Obecnie bada kreację odbiorcy w najnowszej polskiej poezji dla dzieci.e-mail: agak@amu.edu.plORCID: 0000–0002–5178–631X

References

 1. Barthes Roland (2009), Podstawy semiologii, przeł. Anna Turczyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Bojarska Krystyna (2008), Historia Zagłady i literatura (nie)piękna: „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 89–106.
 3. Bukowiecki Łukasz (2016), „Tu było skrzyżowanie…”. O widmobraźni przestrzennej w Warszawie, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 309–323.
 4. Chmielewska Iwona (2011), Pamiętnik Blumki, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 5. Clever Iris, Ruberg Willemijn (2014), Beyond Cultural History? The Material Turn, Praxiography and Body History, „Humanites”, nr 3, s. 546–566, https://tinyurl.com/4ed3babk [dostęp: 02.12.2020].
 6. Combrzyńska-Nogala Dorota (2018), Bezsenność Jutki, il. Joanna Rusinek, Wydawnictwo Literatura, Łódź.
 7. Derrida Jacques (2016), Fora. „Kanciaste” słowa Nicolasa Abrahama i Márii Török, przeł. Barbara Brzezicka, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 122–168.
 8. Galvan Bruno Echauri (2019), Did you draw what I wanted to say? Picture-Text Dynamics and Intersemiotic Translation in Roald Dahl’s „Matilda”, „Onomázein. Journal of Linguistics, Philology and Translation”, nr 46, s. 3–17.
 9. Grabowski Marek (2019), Wojna na Pieknym Brzegu, il. Joanna Rusinek, Wydawnictwo Literatura, Łódź.
 10. Harasimowicz Cezary (2018), Mirabelka, il. Marta Kurczewska, Zielona Sowa, Warszawa.
 11. Jaromir Adam, Cichowska Gabriela (2014), Ostatnie przedstawienie panny Esterki, Media Rodzina, Poznań.
 12. Jarzyna Anita (2016), Szlemiele. Zwierzęta wobec Zagłady w literaturze dla dzieci, „Narracje o Zagładzie”, nr 2, s. 235–256.
 13. Ketola Anne (2018), Picturebook Translation as Transcreation, w: In search od meaning. Literary, linguistic, and translational approaches to communication, red. Hanne Juntunen, Kirsi Sandberg, Kübra Kocabas, Tampere University, Tampere, s. 127–144.
 14. Marzec Andrzej (2015), Widmontologia: teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Momro Jakub (2016), Echo i medium, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 38–54.
 16. Nora Pierre (2009), Między pamięcią a historią: Les lieux de Mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4–12.
 17. Ostrowicka Beata (2020), Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku, il. Jola Richter-Magnuszewska, Wydawnictwo Literatura, Łódź.
 18. Piątkowska Renata (2018), Wszystkie moje mamy, il. Maciej Szymanowicz, Wydawnictwo Literatura, Łodź.
 19. Sikorska Magdalena, Smyczyńska Katarzyna (2014), Ewangelia według Korczaka.
 20. „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej, w: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. Bernadetta Niesporek-Szmburska, Monika Wójcik-Dudek, przy współpr. Aleksandry Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 151–160.
 21. Sontag Susan (1986), O fotografii, przeł. Sławomir Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 22. Szpociński Andrzej (2008), Miejsca pamięci (milieux de memoire), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11–20.
 23. Tuszyńska Agata, Chmielewska Iwona (2020), Mama zawsze wraca, Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa.
 24. Wieviorka Anette (2015), Czym było Auschwitz? Rozmowy z moją córką, przeł. Paulina Tarasewicz, Wydawnictwo W Podwórku, Gdańsk.
 25. Wójcik-Dudek Małgorzata (2016), W(y)czytać zagładę: praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 26. Wysłouch Seweryna (1994), Literatura a sztuki wizualne, PWN, Warszawa.