Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2014) Międzynarodowe implikacje Arabskiej Wiosny Abstrakt  PDF
Marcin Tarnawski
 
Nr 1 (2016) Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych Abstrakt  PDF
Bartosz Hordecki
 
Nr 4 (2015) Polityka Niemiec wobec Europy Wschodniej: Russia first? Abstrakt  PDF
Krzysztof Malinowski
 
Nr 4 (2014) Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 563. Abstrakt  PDF
Izabela Janicka
 
Nr 4 (2017) Rosyjska smart power w Gruzji Abstrakt  PDF (English)
Lasha Markozashvili, Tinatini Dvalishvili
 
Nr 3 (2014) The dilemmas of the Eastern Policy of the Republic of Poland. From dynamic equilibrium to imbalance Abstrakt  PDF (English)
Karol B. Janowski
 
Nr 3 (2016) Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis Abstrakt  PDF (English)
Marianna Gladysh
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo