Poetic Manifestos and Democracy (in Poland after 1989)
PDF

Keywords

manifesto
democracy
Polish literature after 1989
neolinguism
avant-garde

How to Cite

Hoffmann, K. (2019). Poetic Manifestos and Democracy (in Poland after 1989). Poznańskie Studia Slawistyczne, (17), 75–86. https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.5

Abstract

A form of poetic manifesto rooted in the avant-garde tradition is construed here as a performative project of the future. This temporal quality links it with the Derridean notion of “democracy to-come”. The presented paper attempts to trace an (im)possible connection between poetic manifestos and democracy in Poland after 1989. In pursuance of this objective, the paper briefly presents the only four 21st‑century Polish manifestos that attracted some critical and/or artistic attention: Meblowanie główww, Manifest Neolingwistyczny v. 1.1, Manifest poezji cybernetycznej and Manifest Rozdzielczości Chleba v. 1.7.
https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.5
PDF

References

Baran, M., Sendecki, M., Świetlicki, M. (1993). Wiersz wspólny (półfinałowy). “BruLion” nr 21/22, p. 79.

Bromboszcz, R., Florek, M., Kopyt, S., Misiak, T., Podgórni, Ł. (2007). Manifest poezji cybernetycznej. “ProArte” nr 23, p. 42.

Cecko, M., Cyranowicz, M., Kasprzak, M., Lipszyc, J., Mueller, J. (2005). Manifest Neolingwistyczny v. 1.1 (2005). In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, pp. 158–159.

Cyranowicz, M., Dutkowski, R., Krauss, A., Lipszyc, J., Pakier, W., Słodownik, A. (2005). Meblowanie główww. In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, pp. 123–125.

Cyranowicz, M. [emce] (2005). [bez tytułu, komentarz do Manifest Neolingwistyczny v. 1.1]. In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, p. 158.

Czapliński, P. (1997). Poetyka manifestu literackiego 1918–1939. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Derrida, J. (1992). The other heading: reflections on today’s Europe. Transl. by P.A. Brault and M.B. Naas, introduction by M.B. Naas. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

Gazda, G. (1987). Awangarda. Nowoczesność i tradycja. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Głuszak, K., Kapela, J. (2005). Manifest protodupistyczny. In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, pp. 170–171.

Kasprzak, M. (2005). Nekrofest postneolingwistyczny. In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, pp. 9–10.

Kotuła, D. (2018). The Fall of the Hause of Users. The Bread Resolution’s Narrative Shifts. “Tekstualia” nr 1 (4), pp. 109–124.

Mueller, J. (2005). Neolog [zamiast nekrologu]. In: Gada!zabić? pa]n[tologia neolingwizmu. Red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, oprac. graf. M. Sobczyk. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, p. 8.

Onak, L., Podgórni, Ł. (2011). Manifest rozdzielczości chleba v. 1.7. “Rozdzieczość Chleba” nr 1, pp. 4–7.

Płucienniczak, P., Podgórni, Ł., Onak, L. (2015). “Nośnik” nr 3, pp. 38–55.

Puchner, M. (2006). Poetry and the Revolution: Marx, Manifestos and the Avant-Gar¬de. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400844128

Sienkiewicz, B. (2007). Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej. Kraków: Universitas.

Śliz, A. (2015). Manifest literacki w Polsce: Kulturowa historia gatunku. [Niepublikowana rozprawa doktorska]. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Świetlicki, M. (2000). For Jan Polkowski. Transl. by W. Martin. “Chicago Review” no. 3–4, pp. 278–279. https://doi.org/10.2307/25304637

Winkiel, L. (2015). Manifestos and Ars Poetica. In: The Routledge Companion to Experimental Literature. Ed. by J. Bray, A. Gibbons, B. McHale. London – New York: Routledge, pp. 253–266.