A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković
PDF (Język Polski)

Keywords

Milica Janković
Među zidovima
disease subject
new interpretations of women’s literature
narrative transgressions

How to Cite

Putyńska, U. (2015). A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 449–463. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.28

Abstract

This paper is an analysis of the work Među zidovima (1932) of Serbian writer from the modernist period – Milica Janković (1881–1939). The article focuses on presenting the innovative elements of her prose which opposed the Serbian literary tradition. The main subject of Među zidovima is a physical disease that affects the mental condition. The article also shows the possibility to read the aforementioned work from an autobiographical perspective, as Milica Janković for many years suffered from bone tuberculosis. This work contains numerous references to her biography. The conclusion of the paper is that Milica Janković, drawing on her own experience, has created an intimate work, in which she described her life with the severe, incurable disease.

 

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.28
PDF (Język Polski)

References

Janković M., 1932, Među zidovima, Beograd.

Koch M., 2007, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, Wrocław.

Koch M., 2008, Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913), w: Teorije i politike roda. Rodni identitet u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope, ur. T. Rosić, Beograd, s. 305–316.

Koch M., 2015, Šta je Milica Janković unela u srpsku prozu?, w: Nova realnost iz sopstvene sobe. Književno stvaralaštvo Milice Janković, ur. B. Dojčinović, J. Milinković, M. Rodić, Beograd, Veliko Gradište, s. 1–14.

Stanojević M.B., 2015, Dve knjige Milice Janković: „Ispovesti” i „Među zidovima”, u: Nova realnost iz sopstvene sobe. Književno stvaralaštvo Milice Janković, ur. B. Dojčinović, J. Milinković, M. Rodić, Beograd, Veliko Gradište, s. 51‒66.

Sontag S., 1999, Choroba jako metafora. Aids i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa.

Woolf V., 2002, Własny pokój. Trzy gwinee, przeł. E. Krasińska, Warszawa.

Zawojski P., 2006, Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji?, <http://www.zawojski.com/2006/04/19/wewnatrz-obrazow-immersja-zamiast-iluzji/>, 2.06.2015.