A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković

Main Article Content

Urszula Putyńska

Abstract

This paper is an analysis of the work Među zidovima (1932) of Serbian writer from the modernist period – Milica Janković (1881–1939). The article focuses on presenting the innovative elements of her prose which opposed the Serbian literary tradition. The main subject of Među zidovima is a physical disease that affects the mental condition. The article also shows the possibility to read the aforementioned work from an autobiographical perspective, as Milica Janković for many years suffered from bone tuberculosis. This work contains numerous references to her biography. The conclusion of the paper is that Milica Janković, drawing on her own experience, has created an intimate work, in which she described her life with the severe, incurable disease.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Putyńska, U. (2015). A Room of One’s Own – Within the Four Walls of Tears of Milica Janković. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 449–463. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.28
Section
ESSAY

References

  1. Janković M., 1932, Među zidovima, Beograd.
  2. Koch M., 2007, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, Wrocław.
  3. Koch M., 2008, Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913), w: Teorije i politike roda. Rodni identitet u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope, ur. T. Rosić, Beograd, s. 305–316.
  4. Koch M., 2015, Šta je Milica Janković unela u srpsku prozu?, w: Nova realnost iz sopstvene sobe. Književno stvaralaštvo Milice Janković, ur. B. Dojčinović, J. Milinković, M. Rodić, Beograd, Veliko Gradište, s. 1–14.
  5. Stanojević M.B., 2015, Dve knjige Milice Janković: „Ispovesti” i „Među zidovima”, u: Nova realnost iz sopstvene sobe. Književno stvaralaštvo Milice Janković, ur. B. Dojčinović, J. Milinković, M. Rodić, Beograd, Veliko Gradište, s. 51‒66.
  6. Sontag S., 1999, Choroba jako metafora. Aids i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa.
  7. Woolf V., 2002, Własny pokój. Trzy gwinee, przeł. E. Krasińska, Warszawa.
  8. Zawojski P., 2006, Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji?, <http://www.zawojski.com/2006/04/19/wewnatrz-obrazow-immersja-zamiast-iluzji/>, 2.06.2015.