Matoš’s Beauty Problematizations. Following Some Research
PDF (Język Polski)

Keywords

modernism
aesthetic categories
literary construction
style
artistry
the sense of beauty
artistic value
aesthetic value

How to Cite

Czapik-Lityńska, B. (2014). Matoš’s Beauty Problematizations. Following Some Research. Poznańskie Studia Slawistyczne, (7), 49–62. https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.4

Abstract

The article describes the transformations of the traditional category of beauty in the Croatian modernist discourse. Based on the analysis of works of Matoš, we offer a study of modernist concepts of beauty, manifested in the relations between beauty, art and life. The discourse in question simultaneously transforms and explains the sense of beauty, introduces into the world of aesthetic and artistic values central to the culture of modernism.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.7.4
PDF (Język Polski)

References

Buczyńska-Garewicz H., 2010, Człowiek wobec losu, Kraków.

Gołaszewska M., 1990, Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa.

Flaker A., 1982, Poetika osporavanja, Zagreb.

Frangeš I., 1974, Matoš, Vidrić, Krleža, Zagreb.

Frangeš I., 2005, Riječ što traje, Zagreb.

Friedrich H., 1978, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX wieku do połowy XX wieku, przeł. E. Felisiak, Warszawa.

Jadacki J.J., 2003, Człowiek i jego świat, Warszawa.

Jan Paweł II, 2005, Pamięć i tożsamość, Kraków.

Kaštelan J., 1957, Lirika Antuna Gustava Matoša, Zagreb.

Katušić B, 2000, Slast kratkih spojeva, Zagreb.

Kravar Z., Oraić Tolić D., 1996, Antun Gustav Matoš, Zagreb.

Matoš A.G., 1972, Književnost i književnici, w: Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti, red. M. Šicel, Zagreb, s. 187–199.

Matoš A.G., 1993, Izbor iz djela, red. I. Frangeš, Zagreb.

Oraić Tolić D., 1980, Pejzaž u djelu A.G. Matoša, Zagreb.

Oraić Tolić D., 1996, Paradigme 20. stoljeća. Awangarda i postmoderna, Zagreb.

Pacewicz A., 2004, Między Dobrem a Jednością. Związek Dobra i Jedna w filozofi i Platona Starej Akademii i Arystotelesa, Wrocław.

Read H., 1994, Sens sztuki, przeł. K. Tarnowska-Konarek, Warszawa.

Stamać A., 1977, Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb.

Stróżewski W., 2002, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków.

Stróżewski W., 2013, Logos, wartość, miłość, Kraków.

Šicel M., 1978, Povijest hrvatske književnosti, knj. 5, Književnost moderne, Zagreb.

Tatarkiewicz W., 1976, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa.

Turowski A., 2006, Malowanie nocy, w: Dzieło, języki, tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa, s. 283–288.

Tyszczyk A., 2007, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, Lublin.

Žmegač V., 1997, Duh impresionizma i secesije. Studije o književnosti hrvatske moderne, Zagreb.