Bitter Cinema. On Occupation in 26 Pictures by Lordan Zafranović
PDF (Język Polski)

Keywords

historical film
totalitarianism
genocide
poetics of experience
aesthetics of shock
oblivion
memory

How to Cite

Hendrykowski, M. (2017). Bitter Cinema. On Occupation in 26 Pictures by Lordan Zafranović. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 319–329. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.21

Abstract

Analysis and interpretation of the film fresque made by Croatian director Lordan Zafranović (1978), a masterpiece of European art cinema of 70s. Marek Hendrykowski’s study describes relationship between poetics of experience and aesthetics of shock. It also expresses the importance of mythical perspective (Babel Tower) and its meaning as the factor of common consciousness in keeping memory of the past in art and life of contemporary societies.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.21
PDF (Język Polski)

References

Halbwachs M., 1969, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa.

Horoszczak A. (oprac.), 1979, Lordan Zafranović: wypowiedź opublikowana w materiałach XXV Festiwalu Filmów Jugosłowiańskich w Puli, „Filmowy Serwis Prasowy” nr 12, s. 17–18.

Jergović M., 2016, Wilimowski, przeł. M. Petryńska, Warszawa.

Oakeshott M., 1999, Wieża Babel i inne eseje, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, M. Szczubiałka, Warszawa.

Traba R., 2006, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa.

Kovács A.B., 2007, Screening Modernism. European Art Cinema 1950–1980, Chicago.

Ricoeur P., 2012, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Warszawa.

Nycz R., 2012, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa.

Pająk P., 2013, Zmierzch bogów, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 5, s. 185–201.