From the Research on Jewish Motifs towards new Literary Studies
PDF (Język Polski)

How to Cite

Firlej, A. (2017). From the Research on Jewish Motifs towards new Literary Studies. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 357–362. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.24

Abstract

Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.24
PDF (Język Polski)

References

Assmann A., 2009, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków.

Holý J., Málek P., Špirit M., Tomáš F., 2011, Šoa v české literatuře a v kulturní pamĕti, Praha.

Holý J. (red.), 2012a, The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s, Praha.

Holý J. (red.), 2012b, The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe 1970s and 1980s, Praha.

Holý J. (red.), 2015, The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe, Praha.

Ibler R. (red.), 2012, Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989, Gießen.

Ibler R. (red.), 2015, Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung, Gießen.

Patočka J., 1990, Komenský a otevřená duše, w: Osobnost a komunikace, Praha.

Sznajderman M., 2016, Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wołowiec.