Two Theatres. Describing the Non-existing Matters
PDF (Język Polski)

How to Cite

Firlej, A. (2017). Two Theatres. Describing the Non-existing Matters. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 363–369. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.25

Abstract

Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa
https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.25
PDF (Język Polski)

References

Agamben G., 2008, Co zostaje z Auschwitz, przeł. S. Królak, Warszawa.

Bauman Z., 2009, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków.

Bielik-Robson A., 2004, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” nr 5, s. 23–34.

Godlewska J., 2001, Najnowsza historia teatru polskiego, Wrocław.

LaCapra D., 2006, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań, s. 127–162.

Leder A., 2014, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa.

Nancy J.-L., 2004, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” nr 5, s. 113–134.

Nycz R., 2004, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma, „Teksty Drugie” nr 5, s. 4–8.

Oz A., Oz-Salzberger F., 2014, Żydzi i słowa, przeł. P. Paziński, Warszawa.

Sowa J., 2011, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków.