Dwa teatry. O opisywaniu czegoś, czego nie ma

Main Article Content

Agata Firlej

Abstrakt

Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa

Referencje

  1. Agamben G., 2008, Co zostaje z Auschwitz, przeł. S. Królak, Warszawa.
  2. Bauman Z., 2009, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków.
  3. Bielik-Robson A., 2004, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” nr 5, s. 23–34.
  4. Godlewska J., 2001, Najnowsza historia teatru polskiego, Wrocław.
  5. LaCapra D., 2006, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań, s. 127–162.
  6. Leder A., 2014, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa.
  7. Nancy J.-L., 2004, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” nr 5, s. 113–134.
  8. Nycz R., 2004, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma, „Teksty Drugie” nr 5, s. 4–8.
  9. Oz A., Oz-Salzberger F., 2014, Żydzi i słowa, przeł. P. Paziński, Warszawa.
  10. Sowa J., 2011, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków.