Two Theatres. Describing the Non-existing Matters

Main Article Content

Agata Firlej

Abstract

Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Firlej, A. (2017). Two Theatres. Describing the Non-existing Matters. Poznańskie Studia Slawistyczne, (12), 363-369. https://doi.org/10.14746/pss.2017.12.25
Section
Lektury. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa

References

  1. Agamben G., 2008, Co zostaje z Auschwitz, przeł. S. Królak, Warszawa.
  2. Bauman Z., 2009, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków.
  3. Bielik-Robson A., 2004, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” nr 5, s. 23–34.
  4. Godlewska J., 2001, Najnowsza historia teatru polskiego, Wrocław.
  5. LaCapra D., 2006, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań, s. 127–162.
  6. Leder A., 2014, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa.
  7. Nancy J.-L., 2004, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, „Teksty Drugie” nr 5, s. 113–134.
  8. Nycz R., 2004, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma, „Teksty Drugie” nr 5, s. 4–8.
  9. Oz A., Oz-Salzberger F., 2014, Żydzi i słowa, przeł. P. Paziński, Warszawa.
  10. Sowa J., 2011, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków.