Tom 36 (2020)

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-28
Przymierza Izraelitów z narodami w świetle zakazów Pięcioksięgu Biblii greckiej
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.01
PDF
Janusz Nawrot
29-48
Przymierza Izraelitów z innymi narodami w świetle zakazów Pięcioksięgu Biblii greckiej
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.02
PDF (English)
Andrzej Łukasz Jędrzejczak
49-65
Święto nowiu księżyca w kapłańskich kalendarzach w Pięcioksięgu. Analiza egzegetyczna fragmentów z Księgi Kapłańskiej (23,23–25) i z Księgi Liczb (28,11–15; 29,1–6)
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.03
PDF
Daniel Dzikiewicz
67-81
Podejście do Biblii przez bajki. Wkład w obchody 25-lecia ogłoszenia dokumentu Interpretacja Biblii w Kościele
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.04
PDF (English)
Hanna Walentyna Górska
83-96
Obrażenia, jakich mogła dokonać korona cierniowa
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.05
PDF (English)
Bogdan Ferdek
97-110
Deklaracja na temat nauki o usprawiedliwieniu — 20 lat później
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.06
PDF (English)
Adam Wojtczak
111-135
Maryjne inspiracje w kulturze spotkania w ujęciu papieża Franciszka
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.07
PDF (English)
Paweł Kiejkowski
137-150
Europejski humanizm a benedyktyński monastycyzm. Wokół wybranych wypowiedzi Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.08
PDF (English)
Waldemar Pałęcki
151-165
Misterium Najświętszego Imienia Jezus w liturgii Kościoła rzymskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.09
Piotr Piasecki
167-178
Pierwsza ewangelizacja tubylczych ludów Nowej Francji. Radykalna droga do męczeństwa jezuickich misjonarzy
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.10
PDF (English)
Mirosław Gogolik
179-196
Przygotowanie teologiczne nauczycieli religii w świetle aktualnych wskazań Kościoła w Polsce
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.11
PDF (English)
Maciej Radej
197-215
W szkole patriotyzmu Karola Wojtyły
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.12
PDF (English)
Małgorzata Pagacz
217-234
Wybrane aspekty duchowości biblijnej w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.13
PDF
Małgorzata Pagacz
235-252
Wybrane aspekty duchowości biblijnej w pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.14
PDF (English)
Katarzyna Kaczor-Scheitler
253-275
Katolicka kultura religijna w potrydenckiej Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/pst.2020.36.15
PDF (English)