Tom 28 Nr 2 (2018)

COMMENTATIONES

Krzysztof Narecki
5-25
„Mneme” w „Dziejach” Herodota
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.1
PDF
Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko
27-41
Brzoskwinia (Prunus persica [L.] Batsch) w antycznym i wczesnobizantyńskim lecznictwie według wybranych źródeł [I–VII w. n.e.]
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.2
PDF (English)
Elwira Kaczyńska, Krzysztof Tomasz Witczak
43-56
Greckie nazwy dużych zwierząt morskich w świetle relacji Eliana (O naturze zwierząt IX 49)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.3
PDF
Wojciech Nadobnik
57-64
Kościół męczennika Dionizego w Cyrze (Nebi Houri, Syria) – próba identyfikacji
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.4
PDF
Çiğdem Dürüşken
65-75
Znaczenie antyku. Siedem sztuk wyzwolonych
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.5
PDF (English)
Piotr Bering
77-88
Długie trwanie średniowiecza. „Descriptio Poloniae” z biblioteki w Tuchowie jako przykład trwałości form narracji kronikarskiej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.6
PDF
Dawid Barbarzak
89-125
Herkules i Gerion, królowie Hiszpanii. Mit i jego recepcja w iberyjskich kronikach dobry średniowiecza i nowożytności
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.7
PDF
Maria Łukaszewicz-Chantry
127-137
Poemat Maryjny Michała Antoniego Hackiego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.8
PDF
Barbara Milewska-Waźbińska
139-151
Andrzej Wincenty Ustrzycki (Ustricius) – tłumacz, kaznodzieja, poeta
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.9
PDF
Joanna Partyka
153-165
Przekład i oryginał. Polska i francuska wersja osiemnastowiecznego dzieła apologetycznego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.10
PDF
Witold Klinger
167-189
Dwaj zapomniani krzewiciele antyku w Polsce XX wieku
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.2.11
PDF