Pressto.

Page Header

Jerzego Ziomka teoria aktora i aktorstwa

MAREK HENDRYKOWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2016.28.01.

Abstract


Jerzy Ziomek’s theory of the actor and acting
 Marek Hendrykowskis article presents Jerzy Ziomeks pioneering theory of the way that the actor functions in the system of signs, which was published nearly half a century ago in the “Dialog” [Dia- logue] monthly. It refers both to the history and the contemporary development of the performing arts.

Keywords


actor; acting; sign; meaning; character; role; emplois; stereotype; semiotics

Full Text:

References


Artaud A., 1966, Teatr i jego sobowtór, przeł. J. Błoński, noty J. Błoński, K. Puzyna, Warszawa.

Aslan O., 1978, Aktor XX wieku. Ewolucja techniki. Zagadnienia etyki, przeł. M.O. Bieńka, Warszawa.

Brossard P., 1980, Szkic do portretu aktora, przeł. E. Niewczas, „Kino” nr 9.

Goff man E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie, Warszawa.

Hendrykowski M., 1980, Współczesne aktorstwo fi lmowe, „Kino” nr 9

Hendrykowski M., 2009, Pantomima i fi lm, „Kwartalnik Filmowy” nr 67–68.

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, „Pamiętnik Literacki” (LI), z. 2.

Jakobson R., 1964, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, przeł.

L. Zawadowski, w: R. Jakobson, M. Halle, Podstawy języka, cz. II, Warszawa.

Kowzan T., 1968, Le signe au théâtre: introduction à la sémiologie de l’art du spectacle, „Diogène”, nr 61, janvier–mars

Kowzan T., 1992, Sémiologie du théâtre, Paris.

Krejča O., 1971, L’acteur: est–il un singe savant dans un système des signes fermés?, “Travail Th éâtral”, octobre–décembre.

Mukařovský J., Próba strukturalnej analizy aktorstwa (Chaplin w „Światłach wielkiego miasta”), przeł. J. Mayen, w: J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, Warszawa 1970.

Swinarski K., 1967, Kilka słów o współpracy z aktorem, „Dialog” nr 9.

Szletyński H., 1967, Kazimierz Junosza-Stępowski, „Dialog” nr 9.

Ziomek J., 1967, Aktor w systemie znaków, „Dialog” nr 9.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 78 PDF (Polish) - 50

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017