Prawa autorskie

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania przedłożonych przez Redakcję umów o udzielenie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na publikację ich utworów. Zgodnie z umową autorską twórcy tekstów udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons (CC BY 4.0). Autorzy zachowują tym samym prawo do dalszego i swobodnego rozporządzania swoim dziełem. W przypadku wykorzystywania w tekście cudzych utworów (np. ilustracji czy fotografii), wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich odnośnie do nadesłanego materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy artykułów. Użytkownicy pobierający artykuły ze strony czasopisma mają możliwość posługiwania się nimi w celach niekomercyjnych (np. na zajęciach akademickich albo w pracach naukowych), lecz zobowiązują się tym samym do uznania autorstwa wykorzystywanych prac chociażby poprzez podanie numeru DOI czy linku do strony. Zasada ta dotyczy jednak jedynie artykułów opublikowanych po 2015 roku, gdyż wszystkie wcześniejsze mają prawa zastrzeżone. Dodatkowo użytkownicy nie mogą tworzyć utworów zależnych ani rozpowszechniać własnych tłumaczeń lub opracowań bez konsultacji z autorem i redakcją „Images”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości – w jego skład wchodzą takie komponenty jak układ, forma graficzna, tytuł, projekty okładek, logo itp.