Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Aktualny numer

Tom 35 Nr 44 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 4

Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” (DOI: 10.14746/i; ISSN: 1731-450X; E-ISSN: 2720-040X) jest półrocznikiem o profilu naukowym, o międzynarodowym charakterze i zasięgu, indeksowanym w bazach takich jak SCOPUS, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL czy PKP INDEX. Zgodnie z aktualną listą zamieszczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wskaźnik oceny czasopisma wynosi 70 punktów. Prace zamieszczane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons (CC BY 4.0). Na łamach „Images” można znaleźć teksty w języku polskim i angielskim. Każdy numer czasopisma poświęcony jest jednemu monograficznemu tematowi, posiada również dział Varia, w którym publikowane są teksty niezwiązane bezpośrednio z jego motywem przewodnim. Głównym polem zainteresowań Redakcji są zjawiska związane z kulturą audiowizualną – filmem, telewizją, nowymi mediami, grami wideo czy fotografią. Pismo znane jest z wyrazistej warstwy estetycznej, która idzie w parze ze starannością edytorską. Poza samymi artykułami w każdym tomie zamieszczane są galerie prac wizualnych (np. fotografii, grafik czy plakatów).

INDEKSOWANE W:

SCOPUS, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ERIH PLUS, CEEOL, PKP Index, EBSCO

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 70
Index Copernicus Value 2020: 108.03

DOI: 10.14746/i
ISSN: 1731-450x
e-ISSN: 2720-040X

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
(2016–10.2020):
CC_by-nd/3.0
> (10.2020– ):
Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. 

The Initiative for Open Citations I4OC
Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS: Faces of visual history // Oblicza historii wizualnej

OBLICZA HISTORII WIZUALNEJ - ogłaszamy nowe CALL FOR PAPERS do nadchodzącego numeru, poświęconemu poszerzeniu perspektywy w ramach namysłu nad historią wizualną. Pragniemy skupić się na obliczach historii wizualnej obecnej zarówno w kinematografii (polskiej i światowej), jak i jeszcze jednym wpływowym medium współczesności: grach wideo.

Termin nadsyłania artykułów mija 30 września 2024 roku. Artykuły powinny mieć długość 20000 - 40000 znaków ze spacjami (w tym przypisy i bibliografia, ale z wyłączeniem metadanych) i nie mogą być rozpatrywane przez żadne inne czasopismo lub publikację.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/announcement/view/614

 

 


Więcej…

2024 lutego 22

Author Gallery

Paweł Piechnik
149-154
Paweł Piechnik
PDF

Noty o autorach

Redakcja Images
247-253
Noty o autorach
PDF PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania