Miłość, wybaczenie i ofiara. Obraz chrześcijaństwa w komiksowych wersjach Quo vadis
PDF

Słowa kluczowe

J. Mirek
G.M. Majcher
J. Rzodeczko
Buendia
Cafu
comic book
adaptation
Quo Vadis
religion

Jak cytować

Górecka, E. (2023). Miłość, wybaczenie i ofiara. Obraz chrześcijaństwa w komiksowych wersjach Quo vadis. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 79–97. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.5

Abstrakt

Quo Vadis, thanks to its plot structure, favours transformations – even into comic books, where the image of Christianity as an important aspect of the story is challenging to depict. It is therefore worth determining how religious issues are manifested in comic books related to the novel and how the culture in which they were conceived affected them. I reflect on the image of Christianity, recognising religion as a personal experience of each individual (W. James), especially one of love, forgiveness, and sacrifice. These values were given more attention by the Polish writers, and in both adaptations, the sequences and frames were formulated differently, they differed in terms of composition (different perspectives, plans, and use of text), and finally, both offered different interpretations of Sienkiewicz’s novel. The authors of the French adaptation read the book as a vibrant, adventure-history-love story, while the Polish authors saw it as a story dedicated to a moment in history in which one world ends and another one begins, as a new religion emerges. These interpretations confirm that culture plays an important role in how literary works are adapted into the comic book format.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.5
PDF

Bibliografia

Adamek-Świechowska A., Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu, Kraków 2018

Arnheim R., Sztuka i percepcja wzorkowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Gdańsk 2004

Beller M., Perception, Image, Imagology, [w:] Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey, red. M. Beller, J. Leerssen, Amsterdam – New York, s. 3–16

Birek W., Henryk Sienkiewicz w obrazkach. Rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści, Poznań 2018

Birek W., Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje, Poznań 2014

Bujnicki T., Quo vadis? – Sienkiewiczowska powieść w obrazach, [w:] Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja, red. L. Ludorowski, Lublin 1991, s. 149–160

Cetwiński M., Quo vadis a staropolskie herbarze, [w:] Z Rzymu do Rzymu, red. J. Axer, Warszawa 2002, s. 131–139

Chevalier J., Gheerbrant A., Dictionnaire des symboles mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris 1999

Gąsowski P., Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu, Poznań 2016 Górecka E., Horror amid Sweetness. Kitsch and the Intertextual Strategies of Quo vadis Postcards, [w:] The Novel of Neronian Rome and its Multimedial Transformations. Sienkiewicz’s Quo Vadis, red. M. Woźniak, M. Wyke, Oxford 2020, s. 193–208 DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198867531.003.0011

Górecka E., Kicz w przekładzie intersemiotycznym dzieła literackiego jako trop aksjologii. O pocztówkowych przedstawieniach jednej sceny z Quo vadis H. Sienkiewicza, [w:] Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2016, s. 81–93 DOI: https://doi.org/10.18778/8088-032-0.08

Ingarden R., Z teorii dzieła literackiego. Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, [w:] Problemy teorii literatury, seria I, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 7–19

James W., Doświadczenia religijne, przeł. J. Hemper, Warszawa 1958

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1776–1777, http://www.katechizm.opoka.org.pl/ (dostęp: 5.01.2022)

Kolendo J., Ligowie/Lugowie w Quo vadis Sienkiewicza. Dokumentacja źródłowa oraz intuicja badawcza pisarza, [w:] Z Rzymu do Rzymu, red. J. Axer, Warszawa 2002, s. 117–131

Kuyama K., Quo vadis w Japonii – konteksty recepcyjne, [w:] Literatura polska w świecie, t. 4: Oblicza światowości, red. R. Cudak, Katowice 2012, s. 30–46

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. zespół biblistów polskich, red. ks. K. Dynarski SAC, red. naukowa o. A. Jankowski OSB, ks. L. Stachowiak, ks. K. Romaniuk, Poznań – Warszawa 1991

Quo vadis. Komiks na motywach powieści Sienkiewicza, scenariusz J. Miarka, storyboard i opracowanie komputerowe G.M. Majcher, J. Rzodeczko, Kielce 2001 Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1998

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 1, Warszawa 1989

Sienkiewicz H., Listy, t. 2, cz. 3, red. M. Bokszczanin, Warszawa 1996 Sienkiewicz H., Quo vadis, adaptacja i scenariusz P. Buendia, rysunki Cafu, kolor M. Martinez, Warszawa 2016

Sienkiewicz H., Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, oprac. T. Żabski, Wrocław 2002

Sugimoto Y., An Introduction to Japanese Society, third edition, Cambridge 2010 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511781223

Szyłak J., Kadr komiksowy jako obrazek narracyjny, [w:] Komiks. Wokół warstwy wizualnej, red. J. Czaja, M. Traczyk, Poznań 2016, s. 9–28

Świętosławska T., Quo vadis Henryka Sienkiewicza: powieść historyczna czy epos?, „Prace Polonistyczne” 1995, nr 50, s. 103–122

Todorov T., Tropy i figury, przeł. W. Krzemień, [w:] Retoryka, red. M. Skwara, Gdańsk 2008, s. 178–205

Żabski T., Wstęp, [w:] H. Sienkiewicz, Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, oprac. T. Żabski, Wrocław 2002, s. V–CII