Kontakt

IMAGES


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych


Collegium Maius


ul. Fredry 10


61-701 Poznań


_________________________________


Wydawca:


Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych


_________________________________


Wersja papierowa:


Wydrukowano w Polsce


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM

Główna osoba do kontaktu

Joanna Pigulak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Telefon +48 61 829 46 68

Wsparcie techniczne

Pressto