Kontakt

IMAGES

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych

Collegium Maius

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

_________________________________

Wydawca:

Instytut Filmu Mediów i Sztuk Audiowizualnych

_________________________________

Wersja papierowa:

Wydrukowano w Polsce

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM

Główna osoba do kontaktu

Joanna Pigulak
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Tel. +48 61 829 46 68

Wsparcie techniczne

Pressto