Kontakt

Images
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Redakcja "Images" 
ul. Fredry 10
60-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Joanna Sikorska
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Tel. +48 61 829 46 68

Wsparcie techniczne

Pressto