Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktor senior

prof. dr hab. Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Współredaktorzy

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr hab. Anna Estera Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Patrycja Rojek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Joanna Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Rada naukowa

Michael Brooke, British Film Institute, London, Wielka Brytania

prof. Petr Mareš, Charles University, Prague, Czechia

prof. Aleksander W. Mikołajczak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

dr Anna Osmólska-Mętrak, Univeristy of Warsaw, Polska

prof. Ewa Szczęsna, University of Warsaw, Polska

prof. Yuri Tsivian, University of Chicago, Stany Zjednoczone

prof. Ginette Vincendeau, King’s College, London, Wielka Brytania

Janusz Zaorski, Polska

dr Anna Zarychta, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Wojciech Marczewski, Wajda School, Warsaw, Polska

Naum Klejman, Niemcy

Michał Chaciński, Polska

prof. Maciej Drygas, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Robert Gliński, The Polish National Film, Television and Theatre School, Polska

prof. Claudia Gorbman, University of Washington, Watykan

prof. Małgorzata Hendrykowska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Polska

prof. Roger Horrocks, Univeristy of Auckland, Stany Zjednoczone

Shirley Horrocks, Stany Zjednoczone

prof. Kazimierz Karabasz, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska

prof. Lidia Zoon, The Polish National Film, Television and Theatre School, Łódź, Polska