Pressto.

Page Header

Editorial Team

Redaktor naczelny

  1. prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

Redaktor senior

  1. prof. dr hab. Marek Hendrykowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland

Współredaktorzy

  1. prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland
  2. dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland
  3. dr Anna Estera Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poland


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo