Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak
andrzej.szpulak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Polska

Redaktor senior
prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski
marekhendrykowski@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Polska

Członkowie Redakcji
dr Patrycja Rojek
patrycja.rojek@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Polska

dr Joanna Pigulak
joanna.pigulak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Polska

prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon
mikolaj.jazdon@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Polska

Asystent Redakcji
lic. Mateusz Drewniak
matdre2@st.amu.edu.pl
images@amu.edu.pl

Rada naukowa
prof. Marcin Maron, UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Katarzyna Mąka-Malatyńska, PWSFTviT w Łodzi
prof. Laura Morovitz, Wagner College, Nowy Jork
prof. Joanna Wojnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie