Elementy japońskich wierzeń i obrzędów w mandze Mieruko-chan. Dziewczyna, która widzi więcej Tomoki Izumiego
PDF

Słowa kluczowe

Mieruko-chan
Tomoki Izumi
manga
comic
religion
Shinto
Buddhism
popular culture

Jak cytować

Ścibor Ratajczyk, J. (2023). Elementy japońskich wierzeń i obrzędów w mandze Mieruko-chan. Dziewczyna, która widzi więcej Tomoki Izumiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 135–147. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.8

Abstrakt

The aim of the article is to reflect on religious themes in contemporary Japanese comics. The manga Mieruko-chan by Tomoki Izumi is analyzed. The themes include the Japanese tradition of horror, derived from folk beliefs, as well as Shintō and Buddhist rituals. The author draws attention to religion as an important element of creating cultural reality and its function that makes it more attractive.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.8
PDF

Bibliografia

Alt M., Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat, przeł. D. Latoś, Kraków 2021

Balmain C., Introduction to Japanese Horror Film, Edinburgh 2008 DOI: https://doi.org/10.1515/9780748630592

Crandol M.E., Nightmares from the Past: Kaiki eiga and the Dawn of Japanese Horror Cinema, rozprawa doktorska, University of Minnesota 2015, s. 22, https://hdl.handle.net/11299/175406 (dostęp: 23.05.2023)

Davisson Z., Yūrei. Niesamowite duchy w kulturze japońskiej, przeł. A. Czwojdrak, Kraków 2018

Eliade M., Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, przeł. B. Baran, Warszawa 2008

Gonerski K., Yūrei i onryō – najstraszniejsze japońskie duchy z bliska, Horror.com.pl, http://horror.com.pl/publicystyka/art.php?id=131 (dostęp: 21.03.2023)

Has-Tokarz A., Horror w literaturze współczesnej i filmie, Lublin 2011

Hearn L., Kwaidan. Opowieści niesamowite, przeł. J. Rzewuski, Łódź 1984

Izumi T., Mieruko-chan. Dziewczyna, która widzi więcej, przeł. A.M. Puto, Studio JG, Warszawa (2022–)

Jadwiszczak J., De-demonizacja oni i ich przedstawienia w kulturze popularnej, [w:] Religie w kulturze popularnej Japonii, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2017, s. 167–186

Kamińska M., Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii kina grozy, Poznań 2016

Kletowski P., Japońskie Egzorcyzmy: „Kwaidan, Czyli Opowieści Niesamowite”, [w:] Adaptacje literatury japońskiej, red. K. Loska, Kraków 2012, s. 75–85

Kozyra A., Cechy religijności Japończyków, [w:] Religie w kulturze popularnej Japonii, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2017, s. 11–28

Kozyra A., Ekologia a duchowa tradycja Japonii. Wizja natury w anime w reżyserii Miyazakiego Hayao, [w:] Religie w kulturze popularnej Japonii, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2017, s. 53–72

Kozyra A., Mitologia japońska, Warszawa 2011

Kozyra A., Wątki religijne w kulturze popularnej Japonii na przykładzie wybranych mang i anime, [w:] Religie w kulturze popularnej Japonii, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2017, s. 29–52

Lovelace A., Ghostly and monstrous manifestations of women: Edo to contemporary, „The Irish Journal of Gothic and Horror Studies” 2008, nr 5, s. 30–45

Marak K., Horror w ujęciu komparatystycznym: wybrane motywy we współczes- nej japońskiej i amerykańskiej fantastyce grozy, [w:] Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych, red. D. Brzostek, A. Kobus, M. Markocki, Toruń 2016, s. 55–103

Melanowicz M., Japońskie fascynacje. Sylabus kultury współczesnej, Toruń 2021

Otto R., Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999

Ozga A., Wizja zaświatów w folklorze i wierzeniach japońskich, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2019, nr 15, s. 51–66 DOI: https://doi.org/10.4467/23538724GS.19.004.11178

Przepiórkowski M., Rola fandomu Otaku w japońskiej kulturze. Niebezpieczni dziwacy, czy głębsze zjawisko kulturowe?, „Młoda Humanistyka” 2019, nr 1(14)

Ross C., Nawiedzona Japonia. Przewodnik, przeł. A. Wosińska, Bydgoszcz 2021

Sienkiewicz A., Mangi – co każdy bibliotekarz wiedzieć powinien, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 5(141)

Siuda P., Koralewska A., Japonizacja. Anime i jego polscy fani, Gdańsk 2014

Soniewicka M., Japoński rytuał śmierci: rozważania antropologiczno-etyczne, „Estetyka i Krytyka” 2018, nr 1(48), s. 79–95

Splisgart J., Jaworska M., Zmiany w kulcie zmarłych w Japonii na przykładzie święta bon, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2013, nr 4, s. 72–86

Staszenko D., Motyw „yūrei” w japońskich survival horrorach – analiza wybranych przykładów, „Replay. The Polish Journal of Game Studies” 2014, nr 1, s. 29–38

Sutkowska A.M., Manga i sacrum – inspiracje religijne w komiksie japońskim, „Nurt SVD” 2012, nr 46, s. 103–120

Tatarczuk M., Kaidan. Japońskie opowieści niesamowite epoki Edo, Warszawa 2011

Tubielewicz J., Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996

United States Department of State, Office of International Religious Freedom, 2020 Report on International Religious Freedom: Japan, https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/japan/ (dostęp: 27.07.2022)

Żarnowska K., Kiedy nauka dojrzewa do badania popkultury? Przykład problematyki mangi i anime w polskim środowisku naukowym, [w:] Dyskurs oswojony: nauka w zwierciadle (pop)kultury, red. M. Błaszkowska, A. Kuchta, J. Malita-Król, I. Pisarek, Kraków 2016