Husyckie wątki religijne w najnowszym czeskim komiksie historycznym
PDF

Słowa kluczowe

Jan Hus
Hussite wars
historical comics
Czech national identity
comics market in Central Europe

Jak cytować

Guzek, M. (2023). Husyckie wątki religijne w najnowszym czeskim komiksie historycznym. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 99–116. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.6

Abstrakt

The creators of Czech historical comics are active participants in the debate on national identity and the role of historical memory in today’s political practices. Above all, they preferred to refer to the events of the past century, which defined such currently important concepts as responsibility, heroism and sacrifice, among other things. However, the history of Jan Hus and the Hussite movement, recalled on this anniversary, proved just as relevant to comics’ strategies. The article discusses inspirations and references in projects such as the two-volume albums by Z. Ležak and M. Kocián, the evangelistic notebooks by A. Mrazek and the online frames by a cartoonist who signs his works with the pseudonym jaz.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.6
PDF

Bibliografia

Alešovy stránky, https://alesovy.estranky.cz/clanky/comixy.html (dostęp: 12.12.2021)

Hanczakowski M., Hus, anniversaries and Opráski. Around the comic image of John Hus and the Hussites, „Perspektywy Kultury” 2015, nr 13(2), s. 11–31

Hrabák J., Učast literatury na ideové přípravě revolučního hnutí a na revolučních bojích, [w:] Dĕjiny české literatury I, Starsi česká literatura, red. J. Mukařovský, Praha 1959, s. 195–251

Kaňková M., Slívová H., Za největší vtip českých dějin považuji, že Češi žijí už tisíc let na stejném místě, říká autor oprásků Jaz, Český rozhlas, 5.08.2020, https://vltava.rozhlas.cz/za-nejvetsi-vtip-ceskych-dejin-povazuji-ze-cesi-ziji-uz-tisic-let-na-stejnem-8267004 (dostęp: 20.12.2021)

Kopecký M., Dĕjiny starsi české literatury, Opava 1991

Kopeć J., Heretycka biblia pauperum, Poltergeist, 1.01.2010, https://polter.pl/komiks/str3,Uzbrojony-ogrod-c21011 (dostęp: 12.01.2022)

Ládek J., Pavelka R., Encyklopedie komiksu v Československu 1945–1989, Praha 2010

Loužecký L., Husitství v moderním hávu, Booxy, 16.07.2015, https://www.cbdb.cz/recenze-255-husitstvi-v-modernim-havu (dostęp: 15.12.2021)

Pavlovský P., Jistoty neděle s rozhlasem, „Divadelní noviny” 2007, nr 12, s. 6

Peška M., Komiksová Tvrz Václava Šorela už byla v rozhlase. Možná vznikne i film, FANZINE.cz, 18.12.2012, https://www.fanzine.cz/komiksova-tvrz-vaclava-sorela-uz-byla-v-rozhlase-mozna-vznikne-i-film (dostęp: 22.12.2021)

Prokůpek T., Komiks tady a teď, [w:] Generace nula. Český komiks 2000–2010, Praha 2010, s. 4

Prokůpek T., O generacji 89 a třetí hvĕzdné éře domáciho komiksu, [w:] Generace 89. Český a slovenský komiks, red. T. Prokůpek, Brno 2019

Prokůpek T., Příbĕhy československého komiksu II. Od Rychlych Šipů do Jamese Bonda, Olomouc 2016

Prokůpek T., Vzkvétá Český komiks?, „Aargh! Komiksový sborník” 2010, nr 20, s. 25–33

Rysowane dzieje. O polskim komiksie historycznym z Przemysławem „Trustem” Truścińskim rozmawia Izabela Mrzygłód, „Mówią Wieki” 2010, nr 7, s. 23–25

Samohejl J., Zahrada ve zbrani servíruje tuplovaného Žižku s Mohamedánským předkrmem, Komiksárium, 2.11.2015, http://komiksarium.kocogel.info/index.php/2015/11/zahrada-ve-zbrani-serviruje-tuplovaneho-zizku-s-mohamedan-skym-predkrmem (dostęp: 10.12.2021)

Slavné české bitvy – výstava nejen k výročí bitvy na Bílé hoře, Villa Pellé, https://villapelle.cz/opraski-s-ceski-historje/ (dostęp: 28.05.2022)

Spačilová M., Masaryk, Fajtl. Superhrdinové nových českých komiksu doopravdy žili, iDNES.cz, 6.11.2013, https://www.idnes.cz/kultura/literatura/komiksy-o-masarykovi-a-fajtlovi.A131106_135750_literatura_ob (dostęp: 18.11.2021) Stejskalová H., Čornej P., Jan Žižka z Trocnova tahák (nejen) pro žáky školou povinné, České Budějovice 2017

Wu, Zdeněk Ležák, Michal Kocián: Jan Žižka – Boží bojovník ve jménu Husa, WuWejův zápisník, 17.08.2021, https://blog.wuwej.net/2021/08/17/zdenek-lezak-michal-kocian-jan-zizka-bozi-bojovnik-ve-jmenu-husa.html (dostęp: 22.05.2022)

Černý J., Zátka P., Adla Z., Kalousek J., Obrázky z českých dĕjin a povĕstí, Praha 2019 David B., Le Jardin armé et autres histoires, Paris 2006

David B., Rycerze św. Wita, przeł. K. Koła, Warszawa 2016

David B., Uzbrojony ogród i inne historie, przeł. K. Koła, Warszawa 2009

David B., Zahrada ve zbrani a jiné příbehy, przeł. H. Zahradničková, Praha 2015

Dvořáček P., Quis J., Ilustrované dějiny naší zemĕ pro dĕtii dospĕle + komiks, Olomouc 2013

Gutwirth J., Kocián M., Serpens Levis. Ve smyčkách hada, Brno 2016 Gutwirth J., Kocián M., Taven Bachtale. Buďte šťastni!, Brno 2017

jaz, Opráski f koztce, Praha 2016

jaz, Opráski f krichli, Praha 2021

jaz, Opráski noví povjĕzťi čezkí, Praha 2019

jaz, Opráski sčeskí historje, Praha 2014

jaz, Opráski sčeskí historje 2, Praha 2014

jaz, Opráski sčeskí historje 3, Praha 2014

jaz, Opráski sčeskí historje 4, Praha 2015

jaz, Opráski sčeskí historje 5, Praha 2018

jaz, Opráski sčeskí historje. Žmikund vs Huž paralenňí žitovopisi, Praha 2015

jaz, Opráski z historje svjeta, Praha 2017

jaz, Opráski z historje svjeta II, Praha 2017

jaz, Oprásgy slovenckej historje. Praha 2018

Kosatik P., Češi 1918–1992. Devĕt komiksu na motivy serialu České století, Praha 2013–2016

Ležák Z., Dušek J., Kronika bolševismu. Komiksový příbĕh: Jak to było doopravdy se slavnou VŘSR, Brno 2017

Ležák Z., Dušek J., Kronika nacismu. Komiksový příbĕh nacismu od jeho zrodu po pád, Brno 2019

Ležák Z., Dušek J., 100 let Československa, Brno 2018

Ležák Z., Holman [Petr Holub], TGM, Praha 2018

Ležák Z., Jislová Š., Milada Horáková, Praha 2020

Ležák Z., Kocián M., Jan Žižka. Boží bojovník ve jménu Husa, Brno 2019

Ležák Z., Kocián M., Ve jménu Husa. Zrození kalicha, Brno 2015

Ležák Z., Otčenášková M., Kocián M., Jail City. Mĕsto v zajetí, Brno 2017

Mrázek A., Jan Amos, Žandov 2020

Mrázek A., Jan Hus, Praha 2015

Mrázek A., Lili. Od totality ke svobodĕ. Komiks 20. století, Žandov 2022

Mrázek A., Mezi modlou a křížem, Roudnice nad Labem 2013

Mrázek A., Přítel indiánů David Zeisberger, Žandov 2021

Navrátil O., Navrátilova M., Kovář P., Kovařová M., To je stary. Umĕní středovĕku v komiksech, Brno 2019

Osoha K., Kavalír O., Mašek V., Návrat Krále Šumavy 1. Na čáře, Praha 2018

Osoha K., Kavalír O., Mašek V., Návrat Krále Šumavy 2. Agent-chodec, Praha 2019

Osoha K., Kavalír O., Mašek V., Návrat Krále Šumavy 3. Opona se zatahuje, Praha 2020

Renčín [V.], Husité, husáci a my, Praha 2015

Renčín [V.], Z dĕjin národa českého, Praha 2012

Smolíková K., Fibrich L., S Komenským do komiksu: únikovka s Amosem, Praha 2020

Smolíková K., Smolík J., Husité, Praha 2013

Smolíková K., Smolík J., Husův dům, Praha 2015

Smolíková K., Smolík J., Jak sestaví město, Praha 2014

Smolíková K., Smolík J., Řemesla, Praha 2013

Šimáček J., Lastomírsky J., Článek II, Brno 2019

Šorel V., Tvrz, Praha 2016

Šorel V., Zlatá kniha komiksu, Praha 2011

Šorel V., Kocián M., General Fajtl, Praha 2013

Šorel V., Kocián M., Vzduch je naše moře, Praha 2018

Velká kniha komiksu, red. J. Buchal, Praha 2001