Przestrzeń w grze wideo Dark Souls jako narzędzie do kreowania światoopowieści
PDF

Słowa kluczowe

space
storyworld
Dark Souls
gameplay
narrative

Jak cytować

Mróz, M. (2023). Przestrzeń w grze wideo Dark Souls jako narzędzie do kreowania światoopowieści. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 227–246. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.14

Abstrakt

The aim of the article is to analyze how space in the video game “Dark Souls” affects various aspects of the interactive text, especially its plot and gameplay. The author focuses on the role of space in the narrative structure of the game, using storyworld concept, analyzing architecture, and the importance of items and their descriptions in constructing the narrative, which is crucial for the reconstruction of story points and also a proper understanding of the game’s religious motives. He goes on to focus on the storyworld events generated by gameplay, describing how it is influenced by space arrangement.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.14
PDF

Bibliografia

Aarseth E., Allegories of Space. The Question of Spatiality in Computer Games, [w:] Cybertext Yearbook 2000, red. M. Eskelinen, R. Koskimaa, Jyväskylä 2001, s. 152–171

Burke E., O pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł. P. Graff, Warszawa 1968

Felczak M., Audiosfery lochów, poetyki krajobrazu. Ślady estetyk romantyzmu w grach cRPG. „Panoptikum” 2020, nr 24(31), s. 28–44 DOI: https://doi.org/10.26881/pan.2020.24.03

Ford D., Giantness and Excess in Dark Souls, International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG ’20) at Bugibba, Malta 2020 DOI: https://doi.org/10.1145/3402942.3402966

Kaczmarczyk K., O podstawowych założeniach narratologii transmedialnej i o jej miejscu wśród narratologii klasycznych i postklasycznych [w:] Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017, s. 21–62

Kopaliński W., Słownik symboli, hasło: ogień, Warszawa 1990

Kubiński P., Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), „Tekstualia” 2015, nr 4(43), s. 23–36 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4243

Kubiński P., Cyfrowe światoopowieści. Narracyjność gier wideo, [w:] Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017, s. 309–336

Maj K.M., Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej, [w:] Literatura popularna, t. 2: Fantastyczne kreacje światów, red. E. Bartos, D. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek, Katowice 2014, s. 63–82

Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017

Newman J., Videogames, London – New York 2004 Nitsche M., Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Worlds, Cambridge – London 2008 Pigulak J., Cut scenes, czyli film w grze. Wykorzystanie parametrów filmowego montażu w scenach przerywnikowych, [w:] Dyskursy gier wideo, red. K.M. Maj, M. Kłosiński, Kraków 2019, s. 125–144

Rollings A., Adams E., Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design, Indianapolis 2003

Ryan M.-L., Thon J.-N., Introduction, [w:] Storyworlds across Media. The languages of storytelling, red. M.-L. Ryan, J.-N. Thon, Lincoln – London 2014, s. 1–21 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1d9nkdg

Szymański M., Miejsca wspólne, miejsca wyobrażone. Gry komputerowe w relacji z innymi mediami, „Quart” 2017, nr 1–2(43–44), s. 139–164

Vella D., No Mastery Without Mystery: Dark Souls and the Ludic Sublime, „Game Studies” 2015, nr 15(1)

Dark Souls (PS3), metacritic.com, https://www.metacritic.com/game/playstation-3/dark-souls (dostęp: 2.07.2021)

Dark Souls (XBOX360), metacritic.com, https://www.metacritic.com/game/xbox-360/dark-souls (do- stęp: 2.07.2021)

Dark Souls: Prepare to Die Edition (PC), metacritic.com, https://www.metacritic.com/game/pc/dark-souls-prepare-to-die-edition (dostęp: 2.07.2021)

Dark Souls Wiki, https://tinyurl.com/5n7wvdrt (dostęp: 6.07.2021)

Hawkshaw, YouTube, https://www.youtube.com/c/Hawkshaw (dostęp: 2.07.2021)

The 500 Best Games of All Time, Polygon, 1.12.2017, https://www.polygon.com/features/2017/12/1/16707720/the-500-best-games-of-all-time-100-1 (dostęp: 2.07.2021)

Top 100 Video Games of All Time [2019], IGN, https://www.ign.com/lists/top-100-games (dostęp: 2.07.2021)

VaatiVidya, YouTube, https://www.youtube.com/c/VaatiVidya (dostęp: 2.07.2021)

VaatiVidya, Dark Souls Story ► Solaire and the Sun, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=skV-q5KjrUA (dostęp: 2.07.2021)

Wikipedia, hasło: Wieża Babel, https://tinyurl.com/yjk7cra5 (dostęp: 6.07.2021)

Dark Souls (From Software, 2011)

Dark Souls: Prepare to Die Edition (From Software, 2013)

Dark Souls: Remastered (From Software, 2018)

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011)

Wiedźmin 2: Zabójcy królów (CD Projekt RED, 2012)