Nie.Przedstawialne. Uwagi o ciałach boskim, zwierzęcym i ludzkim w komiksie Roberta Crumba Księga Genesis
PDF

Słowa kluczowe

comics
religion
body
anthropocentrism
desacralization

Jak cytować

Kaźmierczak, M. (2023). Nie.Przedstawialne. Uwagi o ciałach boskim, zwierzęcym i ludzkim w komiksie Roberta Crumba Księga Genesis. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 63–77. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.4

Abstrakt

The paper refers to the comics entitled The Book of Genesis illustrated by Robert Crumb. The main hypothesis relates to the following statement: Robert Crumb’s visual interpretation of The Book of Genesis is dominated by an anthropocentric perspective. The article consists of three main parts: remarks about the body of God, about the body of animals and about the body of humans. The representations of the body show how the process of desacralization of The Book of Genesis becomes real. Crumb’s style seems to put the dominant religious interpretation of the Book into brackets.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.4
PDF

Bibliografia

Baratay É., Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, Gdańsk 2014

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl. Kraków 2007

Biedrzycki B., I stworzył Crumb komiks. I widział, że dobrze. O „Księdze Genesis” Roberta Crumba, „Kultura Liberalna” nr 97 (47/2010), 16 listopada 2010, https://tinyurl.com/4pruw8vf (dostęp: 16.10.2020) de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008

Crumb R., Księga Genesis, przeł. I. Cylkow, Kraków 2010

Crumb R., Wstęp do wydania angielskiego, przeł. P. Piekarski, [w:] R. Crumb, Księga Genesis, przeł. I. Cylkow, Kraków 2010

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001

Guthke K.S., The Gender of Death. A cultural history in art and literature, Cambridge 1999

Chaciński B., Jedyna w swoim rodzaju, Polityka, 15.12.2010, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1511334,1,recenzja-ksiazki-r-crumb-ksiega-genesis.read (dostęp: 25.04.2023)

Majewski M., Bereszit. Język hebrajski biblijny dla początkujących, z. 1, Kraków 2011

Marchese D., A Genius Cartoonist Believes Child’s Play Is Anything But Frivolous [rozmowa z Lyndą Barry], The New York Times, 5.09.2022, https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/05/magazine/lynda-barry-interview.html (dostęp: 2.09.2022)

Miller M.H., R. Crumb Means Some Offense Even from his refuge in France, the comics artist still makes America’s pulse race, The New York Times, 15.09.2022, https://www.nytimes.com/2022/09/15/t-magazine/r-crumb.html (dostęp: 11.11.2022)

Rerak S., Flegma w oku Myszki Mickey, „Magazyn Miłośników Komiksu”, nr 31, https://www.kzet.pl/2004_07/z_crumb.htm (dostęp: 14.04.2023)

Shilling Ch., The Body in Culture, Technology and Society, London 2005 DOI: https://doi.org/10.4135/9781446220818

Slone D.J., Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t, Oxford 2004 DOI: https://doi.org/10.1093/0195169263.001.0001

Sucharski R.A., Człowiek – Boże igrzysko, [w:] Człowiek jako znak. Tom jubileuszowy dla uczczenia 70-lecia prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha, red. E. Rudnicka et al., Warszawa 2021, s. 19–28 DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323552529.pp.19-27

Zipfel F., Fiction across Media: Toward a Transmedial Concept of Fictionality, [w:] Storyworlds across Media. Toward a Media-Conscious Narratology, red. M.-L. Ryan, J.-N. Thon, Lincoln 2014, s. 103–126 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1d9nkdg.9