Kondycja posthistoryczna. Rzecz o telewizji, nowych mediach i polityce
PDF

Słowa kluczowe

Vilém Flusser
technical image
apparatus
Videograms of a Revolution

Jak cytować

Wiatr, P. (2023). Kondycja posthistoryczna. Rzecz o telewizji, nowych mediach i polityce. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 167–179. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.10

Abstrakt

In the text, the author deals with extensive issues of media-politics relations. Using the conceptual apparatus developed by Vilém Flusser, he shows through specific examples (the Romanian revolution, the presidential elections in the United States) the transformations in the social imagination that have occurred as a result of technological changes – primarily the transition from “television reign” to “taking control” by the so-called new media. He also looks to the future, forecasting how an autonomous technology (e.g. artificial intelligence) may soon further complicate the social and political context of the contemporary times.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.10
PDF

Bibliografia

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005

Baudrillard J., Wojny w Zatoce nie było, przeł. S. Królak, Warszawa 2006

Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, red. M. Jacyno, Warszawa 2009

Celiński P., Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013

Flusser V., Dwa podejścia od fenomenu „telewizji”, [w:] V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł., posłowie P. Wiatr, Warszawa 2018, s. 338–367

Flusser V., Fotografia i koniec polityki, przeł. P. Wiatr, [w:] V. Flusser, Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł., posłowie P. Wiatr, Warszawa 2018, s. 330–337

Flusser V., Into the universe of technical images, przeł. N.A. Roth, Minneapolis – London 2011 DOI: https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816670208.001.0001

Flusser V., Ku filozofii fotografii, przeł. J. Maniecki, Warszawa 2015

Flusser V., Ku uniwersum obrazów technicznych, przeł. A. Gwóźdź, [w:] Po kinie?...: audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 53–67

Flusser V., Post-History, przeł. R. Maltez Novaes, Minneapolis 2013

Flusser V., The surprising phenomenon of human communication, Metaflux Publishing 2016

Fukuyama F., Koniec historii i ostatni człowiek, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2017

Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994

Korespondencja Viléma Flussera z Joanem Fontcubertą, 1.01.1986, maszynopis, Archiwum Viléma Flussera w Berlinie, Cor_66_WITH ARTISTS_2 OF 5 (66)

Kunze T., Ceauşescu: piekło na ziemi, przeł. J. Czudec, Warszawa 2016

Manovich L., Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006

Manovich L., Software takes command, New York – London 2013 DOI: https://doi.org/10.5040/9781472544988

Sloterdijk P., Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa 2011

Wiatr P., Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki, „Kultura – Media – Teologia” 2015, nr 21, s. 39–51

Wiatr P., W cieniu posthistorii – wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera, Toruń 2018

Flusser V., Television image and political space in the light of Romanian Revolution, wykład wygłoszony 7 kwietnia 1990 roku w Kunsthalle Budapest, [w:] Vilém Flusser: We shall survive in the memory of others: Flusser Lectures, red. M. Peternák (2010 – DVD)

Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments (wideo), YouTube, https://tinyurl.com/4bd99j68

Videograms of a revolution (1992), reż. H. Farocki, A. Ujică

Allbright C., A Russian Facebook page organized a protest in Texas. A different Russian page launched the counterprotest, The Texas Tribune, 1.11.2017, https://tinyurl.com/5dn8bpnd (dostęp: 1.04.2021)

Grynbaum M.M., Hsu T., Major Networks Cut Away From Trump’s Baseless Fraud Claims, The New York Times, 10.11.2020, https://tinyurl.com/bdhan7cb (dostęp: 21.05.2021)

Hasło: 2015 San Bernardino attack, Wikipedia, https://tinyurl.com/2s44ek7h (dostęp: 24.04.2021)

Hasło: deepfake, Wikipedia, https://tinyurl.com/32beytny (dostęp: 21.05.2021)

Hasło: Facebook–Cambridge Analytica data scandal, Wikipedia, https://tinyurl.com/ywhtmr5c (dostęp: 1.04.2021)

Rosenberg E., Facebook censored a post for ‘hate speech.’ It was the Declaration of Independence, The Washington Post, 5.07.2018, https://tinyurl.com/yx95xsur (dostęp: 25.04.2021)

‘Shockingly disappointing:’ Tapper rebukes Trump’s chilling speech, CNN, https://tinyurl.com/yk7m254t (dostęp: 21.05.2021)