Komiks jako profanowanie mitu
PDF

Słowa kluczowe

comics
dysplaced myths
religion

Jak cytować

Szyłak, J. (2023). Komiks jako profanowanie mitu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 35(44), 11–21. https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.1

Abstrakt

Traditionally, literary works are considered to be displaced myths. Comic book researchers would like to treat the objects of their analysis in the same way. Comics, however, are counted as mass culture, and are therefore treated differently. A work of art can open a human being to the transcendent. On the other hand, a comic imposes a kind of distance on the reader and is rather a story about how someone experiences the sacred, a voice in the discussion about the nature of religious experiences. Comics’ specificity, on the other hand, is conducive to creating stories which are mocking and critical of other types of messages. This does not mean, however, that there are no comic artists who try to offer the reader the possibility of contact with the transcendent.

https://doi.org/10.14746/i.2023.35.44.1
PDF

Bibliografia

Eliade M., Sacrum a profanum, przeł. B. Baran, Warszawa 2008

Eliade M., Symbolizm a psychoanaliza, [w:] M. Eliade, Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 25–34

Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984

Frye N., Mit: fikcja i przemieszczenie, przeł. E. Muskat-Tabakowska, „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2, s. 283–302

Gąsowski P., Komiks i mit, Poznań 2021

Klinger M., Strażnik wrót. Próby z hermeneutyki teologicznej, Kraków 2019

Kundera M., Zdradzone testamenty. Esej, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1996 McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Warszawa 1999

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa 1996 Szczepański T., Zwierciadło Bergmana, Gdańsk 1999

Szpilka W., Raj nieutracony?, [w:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. D. Czaja, Kraków 1994

Boyer F., Bloch S., Biblia. Wielkie opowieści Starego Testamentu [Bible. Les récit fondateurs], przeł. Tomasz Swoboda, Warszawa 2017

Boyssou L., Ameling Ch., Historia Jezusa w obrazach [Jésus tout en images], przeł. S. Filipowicz, Poznań 2016

Bravi S., Minibiblia w obrazkach [Minibible en images], Poznań 2018 [wyd. org. 2009]

Emmerson J., Biblia w komiksie. Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach [Bibleforce: The First Heroes Bible], przeł. L. Bigaj, Kraków 2019 [wyd. org. 2018]

Ennis G., Dillon S., Kaznodzieja [Preacher], t. 1–6, przeł. M. Drewnowski, Warszawa 2017–2018 [wyd. org. 1995–2000]

Gaiman N., Kieth S., Dringenberg M., Jones III M., Zulli M. i inni, Sandman [The Sandman], przeł. P. Braiter, Warszawa 2006–2015 [wyd. org. 1989–1996]

Gipi, Wyjątkowe chwile ze sztucznymi brawami [Momenti straordinari con applausi finti], przeł. J. Drewnowski, Warszawa 2020 [wyd. org. 2019]

Green J., Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, Berkeley 1972

Jodorowsky A., Moebius, Incal [Incal], przeł. P. Biskupski, A. Luniak, Warszawa 2015 [wyd. org. 1981–1988]

Mathieu M.-A., Bóg we własnej osobie [Dieu en personne], przeł. O. Mysłowska, Warszawa 2015 [wyd. org. 2009]

Millar M., Kek-W, Weston Ch., Boże działo [Canon Fodder], przeł. M. Matachowska, Iława 2019 [wyd. org. 1993–1995]

Pisu S., Manara M., Małpi król [Le singe], przeł. W. Birek, Warszawa 2019 [wyd. org. 1976]

Rabaté P., Prudhomme D., La Marie en plastique [Madonna z plastiku], Paryż 2006–2007