Pressto.

Page Header

Mroczne żądło zdegenerowanej natury. Szkic o czarnoromantycznych inspiracjach Róży Wojciecha Smarzowskiego

ANDRZEJ SZPULAK

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2016.28.19.

Abstract


The dark sting of degenerate nature. Sketch of the dark-romantic inspirationsin Wojciech Smarzowski’s Rose

The text presents Polish dark romanticism as an important source of inspiration for the images of violence, includ- ing sexual violence, in Wojciech Smarzowskis Rose. The author reveals the mechanisms of this inspiration: visual, dramatic, intellectual, and refers to specific literary texts, from the Romantic era and later, by Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Juliusz Słowacki and Włodzimierz Odojewski.


Keywords


Wojciech Smarzowski; Rose; black romanticism; Romanticism in film; Polish historical film; war film

Full Text:

References


Babka Filmowa, 2012, „Róża”– reż. W. Smarzowski,

http://babkafilmowa.blogspot.com/2012/02/roza-rez-w-smarzowski.html> [dostęp: 20.11.2015].

Janion M., 1989, Wobec zła, Warszawa.

Krukowska H., 2002, Wprowadzenie w: S. Goszczyński, Zamek kaniowski, Białystok.

Ławski J., 2008, Bo na tym świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk.

Ritz, G., 2009, Romantyczna frenezja jako koncepcja obrazowania, w: J. Ławski, M. Sokołowski, Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, Białystok – Warszawa, s. 141–170.

Sobolewski T., 2011, Rozmowa z Wojtkiem Smarzowskim, reżyserem filmu Róża,

http://wyborcza.pl/1,75475,9770704,Rozmowa_z_Wojtkiem_Sma-rzowskim__rezyserem_filmu__Roza_.html> [dostęp: 20.11.2015].

Szpulak A., 2015, Róża Wojciecha Smarzowskiego – portret miłości kulturowo zakorzenionej, „Images” vol. XVII, nr 26, s. 107–118.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 50 PDF (Polish) - 38

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017