Pressto.

Page Header

Dokumentarzyści i krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści „nowej zmiany”

Mikołaj Jazdon

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.2.

Abstract


The Documentarians and The Critic, Zygmunt Kałużyński and Documentary Filmmakers of „The New Change”

The article off ers the analysis of how Zygmunt Kałużyński, the fi lm critic of Polityka weekly magazine, described and stigmatized documentary fi lms by Krzysztof Kieślowski, Tomasz Zygadło, Grzegorz Królikiewicz and Krzysztof Gradowski presented at the Cracow short film festival in 1971. Kałużyński criticized and mocked the aesthetics of the Polish “new wave” documentary cinema in a series of articles published in Spring and Summer of 1971. He presented films by brave and talented directors, contradicting the current social and political situation, as the unrefl ective imitation of the banal television documentary style based on in-front-of-the-camera interviews. The author compares Kałużyński’s proceedings to actions of a British journalist Robert Pitmann described by Tadeusz Różewicz in his essay A Journalist and the Poet. Pitmann conducted a sneering interview with T.S. Eliot for Sunday Express in 1958 and Różewicz comments on the possible eff ects of his text for its readers.


Keywords


Zygmunt Kałużyński; Krzysztof Kieślowski; Tadeusz Różewicz; Tomasz Zygadło; Polityka weekly magazine; censorship; film criticism; documentary film; Polish School of Documentary Film; film festival; ‘Cracow Circle’ of documentary filmmaking

Full Text:

References


Davis N., 1999, Boże Igrzysko. Historia Polski, przekład autoryzowany: E. Tabakowska, Warszawa

Eberhardt K., 1971a, Czy grożą nam „wawelskie głowy” w filmie? „Ekran” nr 28

Eberhardt K., 1971b, Zagraża, czy nie, „Ekran” nr 40

Gańczak F., 2011, Filmowcy w matni bezpieki, Warszawa

Gazda J., 1971, Moralność krytyka, „Ekran” nr 52

Janicka B., 1971, Zmiana?, „Film” nr 24

Jazdon M., 2014, Część zamiast całości, czyli sposób na cenzorów. Szkoła podstawowa Tomasza Zygadły – wzorcowy film kina „nowej zmiany”, „Images” vol. XV nr 24

Kałużyński W., 2012, Pół życia w ciemności. Biografia Zygmunta Kałużyńskiego, Chotomów

Kałużyński Z., 1971a, Cholerne drobiazgi techniczne, „Polityka” nr 26

Kałużyński Z., 1971b, Ferment, fermencik i znowu nic, „Polityka” nr 34

Kałużyński Z., 1971c, Jak skompromitowałem się w Krakowie, „Polityka” nr 24

Kałużyński Z., 1971d, Od Autora, „Polityka” nr 37

Kałużyński Z., 1971e, Rozmowa gęsi z prosięciem, „Polityka” nr 37

Kałużyński Z., 1971f, Tęczowa bania eklektyzmu, „Polityka” nr 25

Kałużyński Z., 1986, Diabelskie zwierciadło, Warszawa

KAPPA, 1971a, Głosy i glosy, „Film” nr 18

KAPPA, 1971b, Głosy i glosy, „Film” nr 30

Kieślowski K., [b.d.], „Trzy odpowiedzi”, maszynopis w zbiorach Marii Kieślowskiej

Kieślowski K., 1971a, Jak robić niezłe filmy w obecnej strukturze produkcyjnej? notowała A. Iskierko, „Ekran” nr 21

Kieślowski K., 1971b, Przeciwko szkole konformistów, notowała A. Iskierko, „Ekran” nr 24

Kieślowski K., 1971c, Przedzjazdowe forum filmowe, „Ekran” nr 47

Kieślowski K., 1996, Wywiad nie do druku (14 XII 1973), rozm. A. Kołodyński, „Kino” nr 5

Kosiński B., 1971, Film polityczny powinien być wyrazem osobistych refleksji, „Ekran” nr 23

Kosiński B., Kieślowski K., Zygadło T., 1971, Dokumentarzyści o dokumencie, „Polityka” nr 28

Kuczman K., 2004, Renesansowe głowy wawelskie, Kraków

Lubelski T., 2003, Kałużyński Zygmunt, w: T. Lubelski (red.), encyklopedia kina, Kraków

Maszewska-Łupiniak M., 2013, Dokumentalna „nowa zmiana” w polskim piśmiennictwie społeczno-kulturalnym, w: P. Zwierzchowski, B. Giza (red.), Polskie piśmiennictwo filmowe, Bydgoszcz

Olszewski J., 1971, Sprawy i ludzie XX wieku, „Film” nr 25

Ozimek S., 1994, Film dokumentalny, w: R. Marszałek (red.), Historia

filmu polskiego, t. 6: 1968–1972, Warszawa

Pawlicki A., 2001, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie, Warszawa

Piwowski M., 1971, Nie zależy od estetyki, „Polityka” nr 8

Płażewski J., 1971, Czy kina krótkich dobrych filmów?, „Ekran” nr 39

Rakowski M.F., 2001, Dzienniki polityczne 1969–1971, Warszawa

Różewicz T., 1971a, Dziennikarz i poeta, w: T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Warszawa

Różewicz T., 1971b, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Warszawa

Szczepański J.J., 1971, Burzliwa wiosna w krótkim metrażu, „Tygodnik Powszechny” nr 24

Tabor J., 1971, Widzów można skłonić do refleksji, z Jerzym Taborem rozmawiała A. Iskierko, „Ekran” nr 41

Worcell H., 1971, Listy do redakcji: Tęczowa bania eklektyzmu, „Polityka” nr 37

Zaremba J., 1971, Jedenasty – udany, „Ekran” nr 24

Zonn L., 1986, O montażu w filmie dokumentalnym, Warszawa

Zygadło T., 1971, Film dokumentalny może być fascynujący i opłacalny, „Ekran” nr 23

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 85 PDF (Polish) - 34

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017