Pressto.

Page Header

Vol 20, No 29 (2017)

Polish Cinema Unknown, Polish Cinema Forgotten

Full Issue

View or download the full issue Witkacy, Cocteau i inni. Amators (Polish)

Table of Contents

Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 5-14
Dokumentarzyści i krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści „nowej zmiany” PDF (Polish)
Mikołaj Jazdon 15-46
Jarmo Jääskeläinen – „imigrant z polską duszą” PDF (Polish)
Jadwiga Hučková 47-58
Filmowcy amatorzy w Polsce przed rokiem 1939 PDF (Polish)
Małgorzata Hendrykowska 59-84
Dzieje grzechu, czyli Protokół zbrodni i nieszczęść PDF (Polish)
Roman Włodek 85-101
Jerzy Bossak. Szkic do portretu (1910–1989) PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 103-118
Wojenne losy Heleny Grossówny PDF (Polish)
Beata Pieńkowska -Wyżyńska, Adam Wyżyński 119-135
Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora PDF (Polish)
Maciej Pietrzak 137-147
Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego PDF (Polish)
Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski 149-160
„Ci, co pomarli, widzą nas, widzą nasze grzechy i nasze cierpienia”, czyli o Głosie z tamtego świata Stanisława Różewicza PDF (Polish)
Piotr Śmiałowski 161-177
Filmowa Łódź Jadwigi Andrzejewskiej PDF (Polish)
Roman Włodek 179-202
W sprawie cyfrowej historii polskiego kina PDF (Polish)
Barbara Lena Gierszewska 203-213
Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii PDF (Polish)
Jadwiga Hučková, Tomáš Hučko 215-230

Student films

W cieniu mistrza. O etiudzie Stanisława Latałły Święta rodzina PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 264-278
Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza PDF (Polish)
Patrycja Rojek 280-288
Wyprawa do krainy prawdopodobieństwa [1]– o dokumentach animowanych Marcina Podolca PDF (Polish)
Katarzyna Mąka-Malatyńska 289-300
Muzyczny eklektyzm w trzech etiudach Romana Polańskiego. Rozbijemy zabawę, Lampa i Gdy spadają anioły
Piotr Pomostowski 301-311

Filmmaker workshop

Otwarcie filmu fabularnego, jego funkcje i znaczenie PDF (Polish)
Grzegorz Jaroszuk 233-251

Author Gallery

Koloidion PDF (Polish)
Marek Szyrek 253-263

Varia

Etiudy animowane Grzegorza Wacławka PDF (Polish)
Adam Domalewski 323-328
Gdzie jest nasz dom? Historia pewnego filmu PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 314-322
Cinema Metropol – kino, którego nie ma PDF (Polish)
Anna Śliwińska 329-335
„Znane” i nieznane produkcje przedwojennego polskiego kina. Halka Konstantego Meglickiego i Sportowiec mimo woli Mieczysława Krawicza PDF (Polish)
Michał Pieńkowski 336-341


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo