Tom 20 Nr 29 (2017): Polish Cinema Unknown, Polish Cinema Forgotten
Polish Cinema Unknown, Polish Cinema Forgotten
Marek Hendrykowski
5-14
Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1
PDF
Mikołaj Jazdon
15-46
Dokumentarzyści i krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści „nowej zmiany”
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.2
PDF
Jadwiga Hučková
47-58
Jarmo Jääskeläinen – „imigrant z polską duszą”
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.3
PDF
Małgorzata Hendrykowska
59-84
Filmowcy amatorzy w Polsce przed rokiem 1939
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.4
PDF
Roman Włodek
85-101
Dzieje grzechu, czyli Protokół zbrodni i nieszczęść
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.5
PDF
Marek Hendrykowski
103-118
Jerzy Bossak. Szkic do portretu (1910–1989)
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.6
PDF
Beata Pieńkowska -Wyżyńska, Adam Wyżyński
119-135
Wojenne losy Heleny Grossówny
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.7
PDF
Maciej Pietrzak
137-147
Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.8
PDF
Małgorzata Hendrykowska, Marek Hendrykowski
149-160
Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.9
PDF
Piotr Śmiałowski
161-177
„Ci, co pomarli, widzą nas, widzą nasze grzechy i nasze cierpienia”, czyli o Głosie z tamtego świata Stanisława Różewicza
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.10
PDF
Roman Włodek
179-202
Filmowa Łódź Jadwigi Andrzejewskiej
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.11
PDF
Barbara Lena Gierszewska
203-213
W sprawie cyfrowej historii polskiego kina
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.12
PDF
Jadwiga Hučková, Tomáš Hučko
215-230
Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.13
PDF

Author Gallery

Marek Szyrek
253-263
Koloidion
https://doi.org/10.14746/i.2017.29.15
PDF