Gdzie jest nasz dom? Historia pewnego filmu
PDF

Słowa kluczowe

World War II
Polish cinema
documentary
children
Warsaw Uprising
Irena Byrska
Tadeusz Byrski
Antoni Bohdziewicz
Stanisław Rodowicz

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2017). Gdzie jest nasz dom? Historia pewnego filmu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 314–322. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.20

Abstrakt

The article tells the story of the making of a little-known Polish documentary shot in 1944 and 1945. The film depicts the fate of a group of children from Warsaw who were at a summer camp in Stoczek Lukowski when the Warsaw Uprising began.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.20
PDF

Bibliografia

Hendrykowska M., 1993, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań.

Hendrykowska M., 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań.

Hendrykowska M. (red.), 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań.

Madej A., 2002, Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała.

Ozimek S., 1974, Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa.

Toeplitz J. (red.), 1974, Historia filmu polskiego, t. 3: (1939–1956), Warszawa.