Gdzie jest nasz dom? Historia pewnego filmu
PDF

Słowa kluczowe

World War II
Polish cinema
documentary
children
Warsaw Uprising
Irena Byrska
Tadeusz Byrski
Antoni Bohdziewicz
Stanisław Rodowicz

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2017). Gdzie jest nasz dom? Historia pewnego filmu. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 314–322. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.20

Abstrakt

The article tells the story of the making of a little-known Polish documentary shot in 1944 and 1945. The film depicts the fate of a group of children from Warsaw who were at a summer camp in Stoczek Lukowski when the Warsaw Uprising began.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.20
PDF

Bibliografia

Hendrykowska M., 1993, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań.

Hendrykowska M., 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896–1944), Poznań.

Hendrykowska M. (red.), 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań.

Madej A., 2002, Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała.

Ozimek S., 1974, Film polski w wojennej potrzebie, Warszawa.

Toeplitz J. (red.), 1974, Historia filmu polskiego, t. 3: (1939–1956), Warszawa.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.