Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza
PDF

Słowa kluczowe

Mother Earth
Piotr Złotorowicz
mythical hero
myth and film
etude

Jak cytować

Rojek, P. (2017). Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 280–288. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.17

Abstrakt

In his etude Mother Earth Piotr Złotorowicz forms the narrative around the mythical hero. The main character Maciek gains the entirety of mythical fulfi llment due to being shaped by (1) space of the execution of the film narration’s subject (indicated by the opposition of home area and garden area), (2) space around him (indicated by sublimed functioning of touch), (3) inability to identify with his own community (indicated by rejecting the butchery tradition of his family), (4) inability to act different than how it was shown (indicated by numerous similarities to Jesus Christ).

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.17
PDF

Bibliografia

Arnheim R., 1957, Epic and Dramatic Film, „Film Culture” nr 3, s. 9–10.

Eliade M., 1974, Sacrum, mit, historia: wybór esejów, wybór i wstęp M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa.

Gieysztor A., 2006, Mitologia Słowian, Warszawa.

Klik M., 2016, Teorie mitu: współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010), Warszawa.

Kopaliński W., 2001, Słownik symboli, Warszawa.

Krzemińska W., 1985, Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w., Warszawa.

Reynolds L.M., 1973, Film as a Poetic Art and Contemporary Epic, „South Atlantic Bulletin” nr 38, s. 8–14.

Szpulak A., 2004, Kino wśród mitów: o filmach śląskich Kazimierza Kutza, Gniezno.