Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza

Main Article Content

Patrycja Rojek

Abstrakt

In his etude Mother Earth Piotr Złotorowicz forms the narrative around the mythical hero. The main character Maciek gains the entirety of mythical fulfi llment due to being shaped by (1) space of the execution of the film narration’s subject (indicated by the opposition of home area and garden area), (2) space around him (indicated by sublimed functioning of touch), (3) inability to identify with his own community (indicated by rejecting the butchery tradition of his family), (4) inability to act different than how it was shown (indicated by numerous similarities to Jesus Christ).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rojek, P. (2017). Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 280-288. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.17
Dział
Etiudy

Referencje

  1. Arnheim R., 1957, Epic and Dramatic Film, „Film Culture” nr 3, s. 9–10.
  2. Eliade M., 1974, Sacrum, mit, historia: wybór esejów, wybór i wstęp M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa.
  3. Gieysztor A., 2006, Mitologia Słowian, Warszawa.
  4. Klik M., 2016, Teorie mitu: współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010), Warszawa.
  5. Kopaliński W., 2001, Słownik symboli, Warszawa.
  6. Krzemińska W., 1985, Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w., Warszawa.
  7. Reynolds L.M., 1973, Film as a Poetic Art and Contemporary Epic, „South Atlantic Bulletin” nr 38, s. 8–14.
  8. Szpulak A., 2004, Kino wśród mitów: o filmach śląskich Kazimierza Kutza, Gniezno.