Pressto.

Page Header

Bohater mityczny w Matce Ziemi Piotra Złotorowicza

Patrycja Rojek

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.17.

Abstract


Mythical hero in Piotr Złotorowicz’s Mother Earth

 

In his etude Mother Earth Piotr Złotorowicz forms the narrative around the mythical hero. The main character Maciek gains the entirety of mythical fulfi llment due to being shaped by: (1) space of the execution of the film narration’s subject (indicated by the opposition of home area and garden area), (2) space around him (indicated by sublimed functioning of touch), (3) inability to identify with his own community (indicated by rejecting the butchery tradition of his family), (4) inability to act different than how it was shown (indicated by numerous similarities to Jesus Christ).


Keywords


Mother Earth; Piotr Złotorowicz; mythical hero; myth and film; etude

Full Text:

References


Arnheim R., 1957, Epic and Dramatic Film, „Film Culture” nr 3, s. 9–10

Eliade M., 1974, Sacrum, mit, historia: wybór esejów, wybór i wstęp M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa

Gieysztor A., 2006, Mitologia Słowian, Warszawa

Klik M., 2016, Teorie mitu: współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010), Warszawa

Kopaliński W., 2001, Słownik symboli, Warszawa

Krzemińska W., 1985, Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w., Warszawa

Reynolds L.M., 1973, Film as a Poetic Art and Contemporary Epic, „South Atlantic Bulletin” nr 38, s. 8–14

Szpulak A., 2004, Kino wśród mitów: o filmach śląskich Kazimierza Kutza, Gniezno

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 48 PDF (Polish) - 25

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017