Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora
PDF

Słowa kluczowe

March 1968
Marian Marzyński
Leszek Leo Kantor
documentary films
emigration
autobiographical films

Jak cytować

Pietrzak, M. (2017). Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 137–147. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.8

Abstrakt

Autobiographical threads occupy an important place in films of Marian Marzyński and Leszek Leo Kantor. Interesting is the convergence of life experiences common to both authors. We can indicate a lot of parallelisms in biographies of both directors. Certainly, the most important analogy is the fact that both of them survived the Holocaust as children. Common to both artists is also experience of anti-Semitic campaign of March 1968, as a result of which they were forced to emigrate from Poland. The objective of this article is to demonstrate how this personal experience of exile resonates in their work.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.8
PDF

Bibliografia

Eisler J., 2002, Fale emigracji żydowskiej z powojennej Polski, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” t. 2, nr 3 (14), s. 59–61.

Eisler J., 2006, Polski rok 1968, Warszawa.

Jazdon M., 2011, Marian Marzyński: autobiografia dokumentalisty, „Kwartalnik Filmowy” nr 73, s. 42–52.

Jazdon M., 2012, Reportaże z pamięci. O rekonstruowaniu rzeczywistości minionej w filmach dokumentalnych Mariana Marzyńskiego, „Images” vol. 11, nr 20, s. 65–74.

Jazdon M., Pławuszewski P., 2015, Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas, w: M. Hendrykowska (red.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań.

Kantor L.L., 2006, Wyjechać ze Strzegomia, „Gazeta Wyborcza” nr 152, 1 lipca, s. 24.

Lubelski T., 2016, Autobiograficzna triada w polskim filmie dokumentalnym czasów najnowszych, w: T. Szczepański, M.. Kozurek (red.), Polski film dokumentalny w XXI wieku, Łódź 2016, s. 29–48.

Mąka-Malatyńska K., 2011, Puste miejsce: strategie autobiograficzne w filmie dokumentalnym o Zagładzie, „Kwartalnik Filmowy” nr 73 , s. 64–79.

Pietrzak M., 2016, Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych, „Images” vol. 18, nr 27, s. 121–131.

Stola D., 2000, Emigracja pomarcowa, Warszawa.