Wojenne losy Heleny Grossówny

Main Article Content

Beata Pieńkowska -Wyżyńska
Adam Wyżyński

Abstrakt

Helena Grossówna in wartime

Helena Grossówna, one of the most popular prewar Polish actresses, at the peak of her popularity got confronted with wartime. Like most people of art after 1st September 1939 she abandoned hitherto lifestyle and participated in the defense of Warsaw as a nurse and cook but did not become a regular soldier at that time. Together with other professional jobless actors she rendered services as a waitress in a café U Filmowców and occasionally performed on a stage. However, in the third year of war she joined the structures of Polish Underground State and fought in the Warsaw Uprising in Battalion Sokół. Consequently Grossówna got sent to POW camp Gross-Lübars and the latter in Oberlangen. After the camp was released in 1945, she came back to the country to struggle with the reality of Poland ruled by the Communist Party.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Temat numeru

Bibliografia

 1. Drygajło A., [2009], Alicja Drygajło „Ala” [online], rozm. I. Brandt, 9 grudnia, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Historii Mówionej, dostępny w Internecie: http://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/alicja-drygajlo, 2112.html> [dostęp: 5 września 2012]
 2. Dziewoński R., 2010, Dodek Dymsza, Łomianki „Goniec Krakowski” 1941, nr 45
 3. Grossówna H., 1971, „Wspomnienia wojenne aktorki Heleny Grossówny” [dokument dźwiękowy], data nagrania: 20 kwietnia 1971 roku, nagrał: Rozgłośnia Centralna Polskiego Radia w Warszawie (Narodowe Archiwum Cyfrowe, nr 33T3356)
 4. Grossówna H., 1985, Helena Grossówna wspomina (3). W okupowanej Warszawie i po wojnie, notował Z. Ornatowski, „Ekran” nr 25
 5. Hera J., 1997, Losy aktorów w GG, „Pamiętnik Teatralny” nr 1–4
 6. Jabłońska H., [b.d.], „Wspomnienie Haliny Jabłońskiej”, Środowisko Kobiet-Żołnierzy obozu jenieckiego Oberlangen Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Archiwum Akt Nowych, sygn. akt 2/2513/0
 7. Kiersztejn H., [b.d.], „Wspomnienie Haliny Kiersztejn”, Środowisko Kobiet-Żołnierzy obozu jenieckiego Oberlangen Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Archiwum Akt Nowych, sygn. akt 2/2513/0
 8. Lissowski J., 1994, Helena Grossówna „Bystra” – „najpiękniejszy uśmiech Powstania”, „Życie Warszawy” 11 lipca
 9. Lissowski J., 2000, Batalion „Sokół” w Powstaniu Warszawskim, Warszawa
 10. Lissowski J., 2006, Jan Lissowski „Robak” [online], rozm. T. Żylski, 12 czerwca, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Historii Mówionej, dostępny w Internecie: http://ahm.1944.pl/Jan_Lissowski> [dostęp: 5 września 2012]
 11. Marczak-Oborski S., 1984, Teatr polski w latach 1918–1965, Warszawa
 12. Mieszkowska A., 2008, Jestem Járosy! Zawsze ten sam…, Warszawa
 13. Mileska M.I., [b.d.], „Wspomnienie dr Marii Ireny «Jagi» Mileskiej, komendantki obozu”, Środowisko Kobiet-Żołnierzy obozu jenieckiego Oberlangen Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Archiwum Akt Nowych, sygn. akt 2/2513/0
 14. Morozowicz E., 1961, „Eugeniusz Morozowicz, ps. «Janek», świadczenie z dnia 30 maja 1961 w materiałach ZBoWiD”
 15. „Nowy Kurier Warszawski” 1941, nr 237
 16. „Nowy Kurier Warszawski” 1943, nr 234
 17. „Pamiętnik Teatralny” R. 46: 1997, z. 1/4
 18. Przywieczerska B., [b.d.], „Rozmowa z p. Bronisławą Przywieczerską” [dokument dźwiękowy], nagranie z lat 70. [w zbiorach rodzinnych Michała Cieślińskiego]
 19. Szarota T., 1973, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa
 20. Szymchel T., 2006, „Recenzenci teatralni warszawskiej prasy niemieckiej wydawanej w języku polskim podczas okupacji hitlerowskiej 1940–1944”, Warszawa [praca magisterska, niepublikowana]
 21. Światowy Zjazd Kobiet – Żołnierzy Armii Krajowej Byłych Jeńców Wojennych Obozu Oberlangen, oprac. merytoryczne W. Piklikiewicz, H. Pracelowa, Warszawa 2005
 22. Wyciąg z dokumentów PCK z dnia 23 grudnia 1976 roku
 23. Wysiński A., 1963, Teatry jawne w Generalnym Gubernatorstwie, „Pamiętnik Teatralny” R. 12, z. 1–4