Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego
PDF

Słowa kluczowe

First World War
Skobielevski Committee
Russian cinema
Polish culture
film
legend
adaptation
Starewicz
mise-en-scène

Jak cytować

Hendrykowska, M., & Hendrykowski, M. (2017). Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 149–160. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.9

Abstrakt

The article discusses the oldest recorded film adaptation of the legend of Pan Twardowski, found in the archives of the George Eastman House in Rochester, New York. The two-part feature film was filmed in Russia between 1916 and 1917, and its creator was the famed Polish filmmaker Władysław Starewicz.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.9
PDF

Bibliografia

Ammannati F.L., 1964, Filmlexicon degli Autori e delle opera, Roma.

Begunov J.K., 1983, Skazanije o černoknižnike Tvardovskom v Polsče, na Ukrainie i v Rossii i novonajdennaja „Istoria o pane Tvardovskom”, „Sovetskoje Slavijanovvedenije” nr 1.

Boussinot R., 1980, Encyclopedie du Cinéma, t. 2, Paris.

Bugaj R., 1985, Nauki tajemne w dawnej Polsce, Wrocław.

Ford Ch., Hammond R., 2005, Th e Polish Film. A Twentieth Century History with additional material by Grażyna Kudy, Jefferson, North Carolina – London.

Guzek M., 2016, Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka Wojskowo-Kinematograficznego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913–1917), „Kwartalnik Filmowy” nr 95.

Hendrykowska M., 2011, Amelia umiera kinematograficznie. Filmowy „Mazepa” 1914, w: E. Nowicka, M. Piotrowska (red.), Poeta przez pryzma przepuszczony.

Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, Poznań.

Kraszewski J.I., 1840, Mistrz Twardowski, w: J.I. Kraszewski, Szkice obyczajowe i historyczne, powieść druga, Wilno 1840.

Starewicz W., 1989, Ezop XX wieku. Władysław Starewicz pionier filmu lalkowego i sztuki filmowej, Warszawa.

Višnevskij V., 1945, Chudožestvennye filmy dorevolucionnoj Rossii, Moskva.

Wójcicki K.W., 1937, Klechdy: starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Warszawa.