Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego

Main Article Content

Małgorzata Hendrykowska
Marek Hendrykowski

Abstrakt

The article discusses the oldest recorded film adaptation of the legend of Pan Twardowski, found in the archives of the George Eastman House in Rochester, New York. The two-part feature film was filmed in Russia between 1916 and 1917, and its creator was the famed Polish filmmaker Władysław Starewicz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowska, M., & Hendrykowski, M. (2017). Pierwsza ekranizacja Pana Twardowskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 149-160. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.9
Dział
Temat numeru

Referencje

 1. Ammannati F.L., 1964, Filmlexicon degli Autori e delle opera, Roma.
 2. Begunov J.K., 1983, Skazanije o černoknižnike Tvardovskom v Polsče, na Ukrainie i v Rossii i novonajdennaja „Istoria o pane Tvardovskom”, „Sovetskoje Slavijanovvedenije” nr 1.
 3. Boussinot R., 1980, Encyclopedie du Cinéma, t. 2, Paris.
 4. Bugaj R., 1985, Nauki tajemne w dawnej Polsce, Wrocław.
 5. Ford Ch., Hammond R., 2005, Th e Polish Film. A Twentieth Century History with additional material by Grażyna Kudy, Jefferson, North Carolina – London.
 6. Guzek M., 2016, Z kamerą w carskich mundurach. Polscy operatorzy jako czołówka Wojskowo-Kinematograficznego Oddziału Komitetu Skobielewskiego (1913–1917), „Kwartalnik Filmowy” nr 95.
 7. Hendrykowska M., 2011, Amelia umiera kinematograficznie. Filmowy „Mazepa” 1914, w: E. Nowicka, M. Piotrowska (red.), Poeta przez pryzma przepuszczony.
 8. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, Poznań.
 9. Kraszewski J.I., 1840, Mistrz Twardowski, w: J.I. Kraszewski, Szkice obyczajowe i historyczne, powieść druga, Wilno 1840.
 10. Starewicz W., 1989, Ezop XX wieku. Władysław Starewicz pionier filmu lalkowego i sztuki filmowej, Warszawa.
 11. Višnevskij V., 1945, Chudožestvennye filmy dorevolucionnoj Rossii, Moskva.
 12. Wójcicki K.W., 1937, Klechdy: starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Warszawa.