„Ci, co pomarli, widzą nas, widzą nasze grzechy i nasze cierpienia”, czyli o Głosie z tamtego świata Stanisława Różewicza
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Różewicz
Tadeusz Różewicz
Kornel Filipowicz
screenwriting
hope
fraud
faith
acting

Jak cytować

Śmiałowski, P. (2017). „Ci, co pomarli, widzą nas, widzą nasze grzechy i nasze cierpienia”, czyli o Głosie z tamtego świata Stanisława Różewicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 161–177. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.10

Abstrakt

Stanisław Różewicz’s The voice from the other world is one of these masterpieces od polish cinematography, which draws inspiration from the authentic case: two fraudsters impersonate a doctor and quack medium. But at the same time Różewicz’s movie has become an artistic event showing the drama of frauders’ victims – people struggling with pain, loneliness and lack of hope. Formation of concept of The voice from the other world and the analysis of its following realization’s stages are the attempt to describe the essence of Stanisław Różewicz’s unique style and his sensitivity as a director.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.10
PDF

Bibliografia

Dębnicki K., 1960, Uwaga! Patrzy dziecko!, „Film” nr 45, s. 11.

Feldman K., 1988, „Gwiazda epizodu” w polskim filmie, rozm. S. Drajewski, „Słowo Powszechne” 26–28 sierpnia.

Filipowicz K., 1963, O swoich doświadczeniach filmowych, rozm. K. Garbień, „Film” nr 13, s. 10.

Filipowicz K., Różewicz T., [b.d.], „Głos z tamtego świata”, scenariusz, zbiory Filmoteki Narodowej, teczka S-9128.

Protokół z posiedzenia Komisji Ocen Scenariuszy, omawiającej scenariusz „Głos z tamtego świata”, 8 grudnia 1961, zbiory Filmoteki Narodowej, A-214, poz. 139.

Kubisiowska K., 2016, Pilch w sensie ścisłym, Kraków.

Lisowski K. (opieka red.), 2010, Byliśmy u Kornela. Rzecz o Kornelu Filipowiczu, Kraków.

Mann T., 1968, Mario i czarodziej: opowiadania, tł. L. Staff , Warszawa.

Mol., 1962, Jak robiono w metafizyce, „Film” nr 15, s. 10.

Pawłowska A., 2016, Miłość za 3 zł plus VAT, „Wysokie Obcasy” – dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 45, s. 21–25.

Różewicz S., [b.d.], „Głos z tamtego świata”, scenopis, zbiory Filmoteki Narodowej, teczka S-3237.

Różewicz S., 2001, Zagraj mi tego Niemca, Stasiu, rozm. K. Bielas i J. Szczerba „Magazyn Gazety Wyborczej”, 16 sierpnia.

Różewicz S., 2012, Było, minęło... W kuchni i na salonach X Muzy, Warszawa.

Różewicz T., 1986, Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja, Kraków.

Rudzki K., 1962, Na marginesie filmu „Głos z tamtego świata”, rozm. J. Waglewski, „Ekran” nr 45.

Smoleń-Wasilewska E., 1962, Rozmawiamy z bohaterkami „Głosu z tamtego świata”, „Film” nr 45.

Szczepański J.J., 2011, Dziennik, t. 2: 1957–1963, Kraków.

Szydłowski R., [b.d.], Apostoł medycyny [online], dostępny w Internecie: https://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/117301.html [dostęp: 14 lutego 2017].

Wal J., 1962, List do redakcji: jeszcze raz „Głos z tamtego świata”, „Służba Zdrowia” nr 45.

Wilczek-Krupa M., 2015, Kilar. Geniusz o dwóch twarzach, Kraków 2015.

Woźniakowski J., 1962, W sprawie filmu Różewicza, „Tygodnik Powszechny” nr 47.