Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii
PDF

Słowa kluczowe

Polish Film School
Andrzej Munk
Andrzej Wajda
film reception
Czechoslovakia
Polish myths
heroism

Jak cytować

Hučková, J., & Hučko, T. (2017). Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 215–230. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.13

Abstrakt

Films of Polish Film School, the most signifi cant formation in post-war history of Polish cinema, appeared in Czechoslovakia with several years of delay. Power feared that their message will be dangerous for spectators. Meanwhile – for viewers they remain unknown or diffi cult to understand and only a few critics and fi lm historians could read them in accordance with the intentions of the directors Andrzej Munk and Andrzej Wajda, being the main representatives of the stream.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.13
PDF

Bibliografia

(an), 1971, Wajda znovu nalezený, „Lidová demokracie” 17 lutego.

Ballester C., 2011, Subjectivism, uncertainty and individuality: Munk’s Człowiek na torze/Man on the Tracks (1956) and its influence on the Czechoslovak New Wave, „Studies in Eastern European Cinema” vol. 2, no. 1.

Blech R., 1970, Krajina po boji alebo Andrzej Wajda leští zbrane, "Smena” 23 lutego.

Blech R., 2005, Andrzej Wajda: Mýtotvorca – mýtoborca, priloha SME, Roč. 13, nr 80 (8 kwietnia).

Blech R. (red.), 1968, Svet fi lmových režisérov, Bratislava.

Branko P., 1999, Straty a nálezy 1948–1988, Bratislava.

Brdečková T., 1996, Nevinný čaroděj. Portrét režiséra Andrzeje Wajdy, „Lidové noviny” nr 59 (9 marca).

Cieslar J., 1981, Andrzej Munk (1921–1961), „Film a doba” nr 10, s. 562-568.

Cieslar J., 1986, Filmová literatura: Andrzej Munk, „Film a doba” s. 170.

Fuchs A., 1965, Superfilm alebo nie? (O novom filme Andrzeja Wajdu), „Smena”, Bratislava, 29 grudnia.

Fuchs A., 1968, Kompromitovanie hrdinstva? Andrzej Munk, w: R. Blech (red.), Svet filmových režisérov, Bratislava.

Garbicz A., Klinowski J., 1987, Kino, wehikul magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż druga 1950–1959, Kraków.

(gk), 1970, Obnovená aktivita Andrzeje Wajdy, „Mladá fronta” 3 lutego.

Hendrykowski M., 1997, Polska szkoła filmowa jako formacja artystyczna, „Kwartalnik Filmowy” nr 17, s. 120–130.

Jackiewicz A. i in., 1964, Andrzej Munk, Warszawa.

Janoušek J., 1976, Andrzej Wajda a jeho fi lmy, „Mladý svět” nr 48.

J.K. (oprac), 1963, Diskusia na jednu tému, HOVORIA Czuchraj a Wajda, „Ľud”, Bratislava, 3 marca.

Liehm M., Liehm A.J., 1980, The Most Important Art: Soviet and Eastern European Film After 1945, University of California Press.

Lubelski T., 2006, Wajda, Wrocław.

Marszałek R., 1984, Filmowa pop-historia, Kraków.

Mihálik P., 1965, Wajda stavia pomník poľskej histórii, „Film a divadlo” nr 16.

Michałek B., 1960, Szkice o filmie polskim, Warszawa.

Novotná D., 1962, První součastnost Andrzeje Wajdy, „Film a doba” nr 7.

(pb) [P. Branko], 1968, Andrzej Munk: Racionalista poľskej školy, „Film a divadlo” nr 13.

„Rudé právo” 1967, 9 lutego.

Svědectví o Andrzeji Munkovi, „Film a doba” 1965, nr 2.

Taussig P., 1976, Torzo fi lmoveho díla, „Květy” nr 44.

(vbr), 1971, Wajda o človeku po bitke, „Pravda” 18 lutego.