Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego
PDF

Słowa kluczowe

Hélène Peltier-Zamoyska
August Zamoyski
Stanisław Ignacy Witkiewicz
artistic avanguard of 1920s
amateur film

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2017). Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 5–14. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1

Abstrakt

The article analyses the contents of a collection of more than one hundred amateur films made by the famed Polish sculptor August Zamoyski. This unique collection of 9.5 mm films of great archival value was recently transferred to Poland and is now held by the National Audiovisual Institute.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1
PDF

Bibliografia

Degler J., 1996, Witkacy i kino, „Dialog” nr 3.

Degler J., 2009, Sztuką nie jest i być nie może. Witkacy i kino, w: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009..

Gerould D., 1986, Transformacje u Witkacego, „Dialog” nr 8.

Giżycki M., 1996, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa.

Jasiński R., 2006, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków.

Kossakowska-Szanajca Z., 1974, August Zamoyski, Warszawa.

Piotrowski P., 1985, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań.

Słonimski A., 1989, Alfabet wspomnień, Warszawa.

Taras K., 2005, Witkacy i film, Warszawa.

Witkiewicz S.I., 1997, „Całuję Was gdzie chcecie”. Listy do Leona i Władysławy Reynelów, oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa.

Witkiewiczowa J., 2012, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939), Warszawa.