Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

Witkacy, Cocteau and others. The amateur films of August Zamoyski

The article analyses the contents of a collection of more than one hundred amateur films made by the famed Polish sculptor August Zamoyski. This unique collection of 9.5 mm films of great archival value was recently transferred to Poland and is now held by the National Audiovisual Institute.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Temat numeru

Referencje

 1. Degler J., 1996, Witkacy i kino, „Dialog” nr 3
 2. Degler J., 2009, Sztuką nie jest i być nie może. Witkacy i kino, w: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009
 3. Gerould D., 1986, Transformacje u Witkacego, „Dialog” nr 8
 4. Giżycki M., 1996, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa
 5. Jasiński R., 2006, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków
 6. Kossakowska-Szanajca Z., 1974, August Zamoyski, Warszawa
 7. Piotrowski P., 1985, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań
 8. Słonimski A., 1989, Alfabet wspomnień, Warszawa
 9. Taras K., 2005, Witkacy i film, Warszawa
 10. Witkiewicz S.I., 1997, „Całuję Was gdzie chcecie”. Listy do Leona i Władysławy Reynelów, oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa
 11. Witkiewiczowa J., 2012, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu,
 12. w: S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939), Warszawa