Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego
PDF

Słowa kluczowe

Hélène Peltier-Zamoyska
August Zamoyski
Stanisław Ignacy Witkiewicz
artistic avanguard of 1920s
amateur film

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2017). Witkacy, Cocteau i inni. Amatorskie filmy Augusta Zamoyskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 5–14. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1

Abstrakt

The article analyses the contents of a collection of more than one hundred amateur films made by the famed Polish sculptor August Zamoyski. This unique collection of 9.5 mm films of great archival value was recently transferred to Poland and is now held by the National Audiovisual Institute.

https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1
PDF

Bibliografia

Degler J., 1996, Witkacy i kino, „Dialog” nr 3.

Degler J., 2009, Sztuką nie jest i być nie może. Witkacy i kino, w: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009..

Gerould D., 1986, Transformacje u Witkacego, „Dialog” nr 8.

Giżycki M., 1996, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa.

Jasiński R., 2006, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków.

Kossakowska-Szanajca Z., 1974, August Zamoyski, Warszawa.

Piotrowski P., 1985, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań.

Słonimski A., 1989, Alfabet wspomnień, Warszawa.

Taras K., 2005, Witkacy i film, Warszawa.

Witkiewicz S.I., 1997, „Całuję Was gdzie chcecie”. Listy do Leona i Władysławy Reynelów, oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa.

Witkiewiczowa J., 2012, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, w: S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939), Warszawa.

Autorzy
Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie IMAGES są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie IMAGES udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons  Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma zgodę na publikację od uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy
Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku IMAGES tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.