Pressto.

Page Header

Witkacy, Cocteau and others. The amateur films of August Zamoyski

Marek Hendrykowski

DOI: https://doi.org/10.14746/i.2017.29.1.

Abstract


The article analyses the contents of a collection of more than one hundred amateur films made by the famed Polish sculptor August Zamoyski. This unique collection of 9.5 mm films of great archival value was recently transferred to Poland and is now held by the National Audiovisual Institute.


Keywords


Hélène Peltier-Zamoyska; August Zamoyski; Stanisław Ignacy Witkiewicz; artistic avanguard of 1920s, amateur film

Full Text:

References


Degler J., 1996, Witkacy i kino, „Dialog” nr 3

Degler J., 2009, Sztuką nie jest i być nie może. Witkacy i kino, w: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009

Gerould D., 1986, Transformacje u Witkacego, „Dialog” nr 8

Giżycki M., 1996, Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa

Jasiński R., 2006, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900–1945, Kraków

Kossakowska-Szanajca Z., 1974, August Zamoyski, Warszawa

Piotrowski P., 1985, Metafizyka obrazu. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Poznań

Słonimski A., 1989, Alfabet wspomnień, Warszawa

Taras K., 2005, Witkacy i film, Warszawa

Witkiewicz S.I., 1997, „Całuję Was gdzie chcecie”. Listy do Leona i Władysławy Reynelów, oprac. M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa

Witkiewiczowa J., 2012, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu,

w: S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1936–1939), Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 198 PDF (Język Polski) - 99

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017