Pressto.

Page Header

Jerzy Bossak. Szkic do portretu (1910–1989)

Marek Hendrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.6.

Abstract


Jerzy Bossak.Sketch for a portrait

The article presents a profi le of Jerzy Bossak (1910–1989), an outstanding Polish filmmaker, head of the Polish Film Chronicle and the Kamera film team, and a long-time distinguished pedagogue at the Łódź Film School.


Keywords


Jerzy Bossak; documentary filmmaker; factual film; Film School in Łódź; theory and practice of filmmaking

Full Text:

References


Bossak J., 1964, O metodzie, rozm. K. Garbień, „Film” nr 31

Hendrykowska M. (red.), 2015, Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań

Hendrykowski M., 2005, Nóż w wodzie, Seria Klasyka Kina, Poznań

Krubski K., Miller M., Turowska Z., Wiśniewski W. (red.), [1992], Filmówka. Powieść o łódzkiej Szkole Filmowej, Warszawa

Polański R., 1989, Roman, przeł. K. Szymanowska, P. Szymanowski, Warszawa

Szpulak A., 2015, „Czarna seria” polskiego dokumentu, w: M. Hendrykowska (red.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań

Ścibor-Rylski A., 1963, Człowiek z marmuru, „Kultura” nr 8–12

Zajiček E., 2009, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 27 PDF (Polish) - 15

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017