Pressto.

Page Header

Wygnanie ocalonych. Doświadczenie emigracji pomarcowej w filmach Mariana Marzyńskiego i Leszka Leo Kantora

Maciej Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.8.

Abstract


The exile of survivors. The experience of post-March ‘68 emigration in films of Marian Marzyński and Leszek Leo Kantor

Autobiographical threads occupy an important place in fi lms of Marian Marzyński and Leszek Leo Kantor. Interesting is the convergence of life experiences common to both authors. We can indicate a lot of parallelisms in biographies of both directors. Certainly, the most important analogy is the fact that both of them survived the Holocaust as children. Common to both artists is also experience of anti-Semitic campaign of March 1968, as a result of which they were forced to emigrate from Poland. The objective of this article is to demonstrate how this personal experience of exile resonates in their work.


Keywords


March 1968; Marian Marzyński; Leszek Leo Kantor; documentary films; emigration; autobiographical films

Full Text:

References


Eisler J., 2002, Fale emigracji żydowskiej z powojennej Polski, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” t. 2, nr 3 (14), s. 59–61

Eisler J., 2006, Polski rok 1968, Warszawa

Jazdon M., 2011, Marian Marzyński: autobiografia dokumentalisty, „Kwartalnik Filmowy” nr 73, s. 42–52

Jazdon M., 2012, Reportaże z pamięci. O rekonstruowaniu rzeczywistości minionej w filmach dokumentalnych Mariana Marzyńskiego, „Images” vol. 11, nr 20, s. 65–74

Jazdon M., Pławuszewski P., 2015, Polski film dokumentalny lat siedemdziesiątych. Nic o nas bez nas, w: M. Hendrykowska (red.), Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014), Poznań

Kantor L.L., 2006, Wyjechać ze Strzegomia, „Gazeta Wyborcza” nr 152, 1 lipca, s. 24

Lubelski T., 2016, Autobiograficzna triada w polskim filmie dokumentalnym czasów najnowszych, w: T. Szczepański, M.. Kozurek (red.), Polski film dokumentalny w XXI wieku, Łódź 2016, s. 29–48

Mąka-Malatyńska K., 2011, Puste miejsce: strategie autobiograficzne w filmie dokumentalnym o Zagładzie, „Kwartalnik Filmowy” nr 73 , s. 64–79

Pietrzak M., 2016, Przełamując tabu. O najwcześniejszych filmowych echach wydarzeń marcowych, „Images” vol. 18, nr 27, s. 121–131

Stola D., 2000, Emigracja pomarcowa, Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 58 PDF (Polish) - 23

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017