Pressto.

Page Header

Otwarcie filmu fabularnego, jego funkcje i znaczenie

Grzegorz Jaroszuk

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/i.2017.29.14

Abstract


Opening of the film and its functions

Legendary American producers who’d accepted to read tens of scripts had a justified approach to read only first ten pages. Although on a first sight it may appear negligence, they knew well that if they are not convinced by the first pages of the script, it is very likely that the audience won’t feel convinced either. The article concerns the role of the fi lm opening and its structure. Its functions and transformations are described upon the examples of films by Ingmar Bergman and Paul Th omas Anderson.


Keywords


opening of the film; first sequence; first 10 minutes

Full Text:

References


Anderson P.T., 2008, Tell the story! Tell the story! rozm. E. Pilkington, „The Guardian” [online], 4 stycznia, tekst dostępny na stronie:

Arystoteles, 1989, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław

Bergman I., 1993, Obrazy, przeł. T. Szczepański, Warszawa

Campbell J., 1997, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Poznań

Field S., 1998, Pisanie scenariusza fi lmowego, przeł. W. Wertenstein, B. Pankau, słowo wstępne B. Michałek, Warszawa

Gulino P.J., 2010, Screenwriting – the sequence approach, New York

Schütte O., 2005, Praca nad scenariuszem, przeł. M. Borzęcka, A. Głowska, Warszawa

Szczepański T., 1999, Zwierciadło Bergmana, Gdańsk

Vogler Ch., 2009, Podróż autora: struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 27 PDF (Polish) - 15

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017