Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 25 (2018) Góry Hemos a bizantyńskie wpływy kulturowe i gospodarcze na wczesnośredniowieczną Bułgarię Abstrakt  PDF
Kirił Marinow
 
Vol 21 (2014) Związek kryzysu państwa Osmanów w okresie interregnum (1403-1413) z wasalnymi państwami ościennymi. Kierunek rumelijski Abstrakt  PDF
Jerzy Hauziński
 
Vol 24 (2017) Król węgierski Andrzej II na tronie w Cesarstwie Łacińskim? Bałkański wątek Piątek Krucjaty Abstrakt  PDF
Zdzisław Pentek
 
Vol 20 (2013) Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza Abstrakt  PDF
Kirył Marinow
 
Vol 24 (2017) Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]  PDF
Zdzisław Pentek
 
Vol 20 (2013) Hebdomon w ideologii cesarskiej Nowego Rzymu według tekstu kroniki Jana Skylitzesa Abstrakt  PDF
Jarosław Dudek
 
Vol 25 (2018) Status Wołochów w jedenastowiecznym Bizancjum (wg Rad Kekaumena) Abstrakt  PDF
Jarosław Dudek
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520.  PDF
Mirosław Jerzy Leszka
 
Vol 25 (2018) Bojan Miljković, Čudotvorna ikona u Vizantiji, Vizantološki Institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2017, ss. 333. Abstrakt  PDF
Błażej Andrzej Cecota
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Błażej Cecota, Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 208+4 nlb. [Byznatina Lodzensia XXI]  PDF
Filip Andrzej Jakubowski
 
0 - 0 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo