Dilemmas and Paradoxes of English Language-and-Culture Teaching: Foreign or International?
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

English Language-and-Culture Teaching
Foreign
International

Jak cytować

Konieczna, A. (2018). Dilemmas and Paradoxes of English Language-and-Culture Teaching: Foreign or International?. Glottodidactica, 33, 95–105. https://doi.org/10.14746/gl.2007.33.08

Abstrakt

The article presents the many dilemmas concerning the status of English language-and-culture (as a conjoint phenomenon) and the approach to teach it in a non-native environment. It especially focuses on the alternatives of teaching English as a foreign or as an international language, pointing to the problems relating to the choice of any of these particular frameworks.

https://doi.org/10.14746/gl.2007.33.08
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Burt, Channing, 2005, What is International English?. In: Columbia University Working Papers in TESOL b Applied Linguistics, vol. 5, no. 1, (available at: http://joumals.tc-library.org/index.php/tesol/article/viewPDFInterstitial/72/79,3.05.2007).

Byram, Michael, 2002, On Being 'Bicultural' and 'Intercultural'. In: Geof Aired/Michael

Byram/Michael Fleming (eds.), Intercultural Experience and Education, pp. 50-66, Clevendon,

Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters.

Byram, Michael/Morgan, Carol, 1994, Teaching-and-Learning Language-and-Culture Clevendon, Philadelphia, Adelaide: Multilingual Matters.

Erling, Elizabeth J., 2005, The many names of English. In: English Today 81,21,1: 40-44.

Hoffman, Eva, 1995, Zagubione w przekładzie. Londyn: Aneks.

Janicki, Karol, 1982, The foreigner's language in a sociolinguistic perspective, Poznań: UAM.

Jenkins, Jennifer, 2006, Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua Franca. In: TESOL Quarterly 40:157-181.

Kramsch, Claire, 1998, The provilidge of the intercultural speaker. In Michael Byram Michael

Fleming (eds.), Language Learning in Intercultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press: 16-31.

McArthur, Tom, 1999, World or International or Global English - and what is it anyway? In: English Today, (available at http://digital.Georgetown.edu/gurt/1999/gurt_1999_30.pdf, 3.05.2007).

Omaggio, Alice C., 1986, Teaching Language in Context. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle.

Singleton, Davids Aronin Larissa, 2007, The Role of English in a Multilingual World. Plenary Talk, PASE Conference, Szczyrk, 16.04.2007.

Wierzbicka, Anna, 1969, The Double Life of a Bilingual: a Cross-Cultural Perspective. In: Michael Bond (ed.), Working at the Interface of Culture: Eighteen lives in social science, London:

Routledge, pp. 113-125, (available at: http://une.edu.au/ld/nsm/pdf/Double_life.pdf, 3.05.2007).

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.