Zur Übersetzung juristischer Termini in deutschen und polnischen Klageanträg
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Übersetzung
Juristische Termini
Klagenträgen

Jak cytować

Młodecki, M. (2018). Zur Übersetzung juristischer Termini in deutschen und polnischen Klageanträg. Glottodidactica, 29, 51–59. https://doi.org/10.14746/gl.2001.29.03

Abstrakt

The present paper aimed at suggesting Polish and German equivalents of legal terms used in the petitions of suits in both languages. First the methods of translating legal terms given in the literature were presented. According to them came the catalogue of the mentioned Polish and German legal terms with the argumentation for the choice of the suggested equivalents both in Polish and German. The assumed principle was, that in the case of two different legal systems, one should, if possible, avoid translating legal terms of the source language with the parallel legal terms of the target language. The discussed legal terms and their equivalents were juxtaposed in a table as a summary.

https://doi.org/10.14746/gl.2001.29.03
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Busse, Dietrich (2000): Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz. In: Klaus Binker et al. (Hg.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1 Halbbd. Berlin-New York: de Gruyter, 658-675.

Encyklopedia prawa (1999). Warszawa. de Groot, Gerard/Schulze, Reiner (1999): Recht und Übersetzen. Baden-Baden.

Hebenstreit, Gemot (1997): Terminus - Weltbild - Intertextualität: Translatorische Überlegungen zu juristischen Fachtexten. In: N. Grbić/M. Wolf (Hg.), Text - Kultur - Kommunikation. Translation als Forschungsaufgabe. Tübingen.

Kierzkowska, Danuta (1991): Kodeks tłumacza sądowego. Warszawa.

Lehto, Leena (1998): The Need fo r Standardisation of Concept Equivalents in The Field of law. In: P. Nekeman (Hg.), 431-437.

Stein, Stephan (1995): Formelhafte Sprache: Untersuchungen zu ihren paradigmatischen und kognitiven Funktionen im gegenwärtigen Deutsch. Frankfurt a.M.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.