Zur Übersetzungsäquivalenz deutscher und polnischer Phraseologismen mit Farbbezeichnungen
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Übersetzungsäquivalenz
Phraseologismen

Jak cytować

Płomińska, M. (2018). Zur Übersetzungsäquivalenz deutscher und polnischer Phraseologismen mit Farbbezeichnungen. Glottodidactica, 29, 129–137. https://doi.org/10.14746/gl.2001.29.08

Abstrakt

The article is an attempt to lay down equivalents of German and Polish idiomatic phrases with colour names. The search for types of equivalence is founded upon three semantic levels of idioms as well as upon the principle of invariability in the process of translation. In this way the author tries to distinguish three types of equivalence: phraseological, lexical and zero equivalence which is prevalent in case of German and Polish phrases with colour names.

https://doi.org/10.14746/gl.2001.29.08
PDF (Deutsch)

Bibliografia

QUELLEN

Agricola, E. et al. (1970): Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. München.

Bauer, W.; Dümotz, I.; Golowin, S. (1990): Lexikon der Symbole. Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. München.

Bąba, S.; Dziamska, G.; Liberek, J. (2001): Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny.

Czochralski, J.A. (1990): Mały słownik idiomatyczny polsko-niemiecki. Warszawa.

Dittrich, H. (1970): Redensarten auf der Goldwaage. Bonn.

Donath, A. (1976): Wybór idiomów niemieckich. Warszawa.

Duden (1992): Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Idiomatisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim - Leipzig - Wien — Zürich.

Ehegötz, E. et al. (1990): Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-Deutsch. Leipzig.

Friederich, W. (1976): Moderne deutsche Idiomatik. München.

Głowińska, K. (2000): Popularny słownik frazeologiczny. Warszawa.

Herzog, A.; Michel, A.; Riedel, H. (1983): Deutsche idiomatische Wendungen für Ausländer. Leipzig.

Kopaliński, W. (1990): Słownik symboli. Warszawa.

Lurker, M. (1985): Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart.

Röhrich, L. (1991): Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Basel - Wien.

Schemann, H. (1993): Deutsche Idiomatik. Stuttgart - Dresden.

Skorupka, S. (1985): Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa.

LITERATUR

Eismann, W. (1988): Zum Problem der Äquivalenz von Phraseologismen. In: G. Greciano (Hg.): Europhras ’88. Phraselogie contrastive. Actes du colloque international. Klingenthal, Strasbourg, 83-93.

Fleischer, W. (1982): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig.

Földes, C. (1991): Farbbezeichnungen als phraseologische Strukturkomponente im Deutschen, Russischen und Ungarischen. In: Ch. Palm (Hg.): Europhras '90, 77-88.

Heller, E. (1989): Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, kreative Farbgestaltung. Hamburg.

Hessky, R. (1980): Zur kontrastiven Untersuchung idiomatischer Wendungen. In: J. Juhasz (Hg.): Konfrontative Studien ungarisch-deutsch. Budapest, 65-75.

Koch, W. (1931): Psychologische Farbenlehre. Die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben. Halle.

Majkowska, G. (1996): Funkcje frazeologizmów w tekstach publicystycznych. In: A.M. Lewicki (Hg.): Problemy frazeologii europejskiej. Warszawa, 39-47.

Michera, W. (1987): Kolory w procesie symbolizacji. In: T. Kostyrko (Hg.): Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej. Warszawa. 86-106.

Lipiński, K. (2000): Vademecum tłumacza. Kraków. Łabno-Falęcka, E. (1995): Phraseologie und Übersetzen. Frankfurt/M. — Berlin — Bern — New York - Paris - Wien.

Schatte, Cz. (1999): Phraseologismen als sekundäre Nomination in deutschen und polnischen literarischen Texten. In: B. Döring; A. Feine; W. Schellenberg (Hg.): Über Sprachhandeln im Spannungsfeld von Reflektieren und Benennen. Frankfurt/M. — Berlin - Bern — New York - Paris - Wien, 215-226.

Wawrzyniak, Z. (1989): Sinn und Form der Translation. In: A. Kątny (Hg.): Studien zur kontrastiven Linguistik und literarischen Übersetzung. Frankfurt/M. — Bern — New York — Paris, 199-209.

Zybatow, L. (1998): Übersetzen von Phraseologismen oder was bringt die kognitive Linguistik dem Übersetzer? In: J. Wirrer (Hg.): Phraseologismen in Text und Kontext. Bielefeld, 149- 168.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.