Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht Deutsch nach Englisch Eine Pilotuntersuchung der Klassen 4–6 im Raum Poznań
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

Intercultural competence
(teaching) German as a foreign language
German after English
young learners

Jak cytować

Zuzok, N. (2018). Interkulturelle Kompetenz im Fremdsprachenunterricht Deutsch nach Englisch Eine Pilotuntersuchung der Klassen 4–6 im Raum Poznań. Glottodidactica, 36, 235–243. https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.20

Abstrakt

The following essay is about teaching German after English and the intercultural traces that can be found in German teaching and learning after having been learned English. The current polish situation makes this topic relevant, as German is taught as second foreign language. The present study wants to investigate which influence this learning German after English has when speaking of intercultural competence.
https://doi.org/10.14746/gl.2010.36.20
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Delenbos, P. et. al., 2006. The main pedagogical principles o f underlying the teaching of languages to very young learners. Final report of the EAC 89/04 Lot 4 study, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/ doc/youngsum_en.pdf (Stand Oktober 2006).

EU, 2007. Sprachen und Europa, Neue EU-Studie Fremdsprachenfrühbeginn. http://europa.eu/languages/de/document/97/7 (Stand 13.3.2008).

European Commission, 2008. The European Commission's Action Plan for Language. Learning and Linguistic Diversity, http://ec.europa.eu/education/languages/archive/policy/index_en.html (Stand 2.6.2008).

Goffman, E., 1996. Interaktionsrituale. Frankfurt: Suhrkamp.

Jańska, M.U., 2006. Interkulturelles Lemen in der bilingualen deutsch-polnischen Erziehung. Wrocław - Dresden: Neisse Verlag.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2008. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (wybrane fragmenty dotyczące nauczania języków obcych).

Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2008. Podstawa programowa z języka obcego szkól a podstawowa. http:// www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ (Stand 8.3.2010).

Neuner, G., 1999. Interimswelten im Fremdsprachenunterricht. In: Bredella, L., Delanoy, W. (Hg.), Interkultureller Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr, 261-289.

Pfeiffer, W., 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. (http://www.rokhistorii.men.gov.pl/binary/file.action?id=74251) (Stand unbekannt).

Rost-Roth, M., 2003. Förderung interkultureller Kompetenzen im Tertiärsprachenunterricht

Deutsch nach Englisch. In: Hufeisen, B., Neuner, G.: Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachen - Deutsch nach Englisch, S. 58. http://www.coe.int (Stand 7.5.2010).

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.