Sylwia Adamczak‑Krysztofowicz / Anna Szczepaniak‑Kozak / Paweł Piotr Rybszleger (Hrsg.). Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2020. S. 453

Main Article Content

Karolina Miłosz-Szewczyk

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest recenzją naukową książki „Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte” pod redakcją Sylwii Adamczak-Krysztofowicz, Anny Szczepaniak-Kozak i Pawła Rybszlegera wydanej z okazji 70. urodzin prof. dr hab. Izabeli Prokop. W tomie zaprezentowano wiele interesujących artykułów, które wpisują się w siedem obszarów tematycznych: pragmatykę i socjolingwistykę, studia kontrastywne, interkulturowość, nauczanie języków, języki specjalistyczne, tłumaczenia pisemne i ustne, pejzaże językowe oraz podejmują aktualne problemy badawcze Lingwistyki stosowanej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miłosz-Szewczyk, K. (2022). Sylwia Adamczak‑Krysztofowicz / Anna Szczepaniak‑Kozak / Paweł Piotr Rybszleger (Hrsg.). Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2020. S. 453. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, 49(1), 241-245. https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.14
Dział
Recenzje

Referencje

 1. Adamczak-Krysztofowicz, S. / Szczepaniak-Kozak, A. / Rybszleger, P. (Hrsg.) (2021). Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Göttingen: V&R unipress.
 2. Austin, J.L. (1976). Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart: Reclam.
 3. Bousfield, D. / Locher, M. (Hrsg.) (2008). Impoliteness in language. Berlin: Mounton de Gruyter.
 4. Duala-M’Bedy, M. (1977). Xenologie. Die Wissenschaft vom Fremden und die Verdrängung der Humanität in der Anthropologie. Freiburg et al.: Verlag Karl Alber.
 5. Ehrhardt, C. (2014). Idiomatische Kompetenz: Phraseme und Phraseologie im DaF-Unterricht. http://www.gfl-journal.de/1-2014/Ehrhardt.pdf.
 6. Gaballo, V. (2012). Exploring the boundaries of transcreation and translation studies. International Journal of Communication, 10, 887–906.
 7. Katan, D. (2014). Uncertainty in the translation professions: time to transcreate? Cultus, 7, 10–19.
 8. Locher, M. (2004). Power and politeness. Journal od Pragmatics, 24(4), 381–392.
 9. Peirce C.S.(1885). One, two, three: Fundamental categories of thought and of nature, W 5, 242–247.
 10. Pöchhacker, F. (2001). Dolmetschen und translatorische Kompetenz. In: A.F. Kelletat (Hrsg.), Dolmetschen.
 11. Beträge aus Forschung, Lehre und Praxis (19–36). Frankfurt a.M: Peter Lang.
 12. Prokop, I. (2019). Kilka uwag o kontrastywnej analizie stylu. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 18, 207–219.
 13. Rogers, C.R. (2002). O stawaniu się sobą. Poznań: Rebis.
 14. Scarcella, R.C. (1992). Interethic conversation and second language acquisition: Discourse accent revisited. In: S. Gass / L. Selinker (Hrsg.), Language transfer in language learning (109–137). Amsterdam: John Benjamins.
 15. Szczodrowski, M. (2006). Angewandte Linguistik in fremdsprachenunterrichtlicher Perspektive. Studia Germanica Gedanensia, 14, 11–23.
 16. Stechman, I. (2003). Gebrauchstexte und ihre Funktion beim Erwerb der Lesekompetenz. Eine Studienarbeit, Norderstedt: GRIN Publishing.
 17. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.