Rhetoric of the image of architecture

Main Article Content

Hanna Grzeszczuk-Brendel

Abstrakt

Based on the example of one of the newsreels of the Polish Film Chronicle of 1965, we have researched the issue of the usability of rhetorical figures for the analysis of the image of architecture recorded in film and its relations with the verbal rhetoric of narration as well as the pictorial rhetoric, which makes up the message of a different nature. By this we have attempted to decode the lifestyle model presented in the film and propagated by its manner of description of architecture with the use of rhetorical figures and also to decode the role and meaning of the architectural forms, which were engaged in the creation of the message of the film image. Combining the rhetorical analysis with an interpretation of the architectural forms has enabled us to identify the persuasive nature of the message of the chronicle material included in the documentary film.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzeszczuk-Brendel, H. (2019). Rhetoric of the image of architecture. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 29-37. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.04
Dział
Parallels_between Movies and Architecture
Biogram autora

Hanna Grzeszczuk-Brendel, Faculty of Architecture Poznan University of Technology

PhD, art historian. Worked at the Museum of Art in Lodz, a lecturer at the Faculty of Architecture at Poznan University of Technology. Her main research interests focus on the history of art and culture from the second half of the 19th century till the 20th century, architectural theory and reform movements of the city. Author and co-author of publications on architecture of Poznan, recently Miasto do mieszkania. Zagadnienia reformy mieszkaniowej na przełomie XIX i XX wieku i jej wprowadzanie w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku (2012), Eine Stadt zum Leben. Städtebau und Wohnungsreform in Posen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (2018).

Bibliografia

 1. Barthes R., Retoryka obrazu, in: Ut pictura poesis, ed. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006
 2. Budrewicz O., Jej Jubileuszowa Mość Warszawa, 1965, https://www.youtube.com/watch?v=EOsoaMKBBgI [accessed on: 10.10.2015]
 3. Eco U., Nieobecna struktura, Warszawa 1996
 4. Gösel P., Leuthäuser G., Architektura XX wieku, Warszawa 2007
 5. Hendrykowski M., Słownik terminów filmowych, Poznań 1994
 6. Kampka A., Retoryka wizualna. Pytania i perspektywy, “Forum Artis Rhetoricae” 2011, no. 1
 7. Klause G., Wybrane problemy ochrony zabytków początku XX wieku i odbudowa Poznania po II wojnie światowej, in: Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Poznań 2005
 8. Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012
 9. Mitchell W.J.T., Zwrot piktorialny, “Kultura Popularna” 2009, no. 1(23)
 10. Walker T.R., Historical literacy: Reading history through film, “The Social Studies” 2006, no. 97(1)
 11. Zachwatowicz J., O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytków, Warszawa 1981
 12. Zachwatowicz J., Program i zasady Konserwacji Zabytków, “Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 1946, no. 1–2