The temple of the new faith. Film images of the construction of the Palace of Culture 1952–1955

Main Article Content

Marek Hendrykowski

Abstrakt

The first study of its kind, Marek Hendrykowski’s paper examines frame by frame the symbolic role of the construction of the Palace of Culture in the ideological context of the Stalinist period and its emergence into the realm of public discourse in the early 1950s.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hendrykowski, M. (2019). The temple of the new faith. Film images of the construction of the Palace of Culture 1952–1955. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 39-54. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.05
Dział
Parallels_between Movies and Architecture
Biogram autora

Marek Hendrykowski, Institute of Film, Media and Audiovisual Arts Adam Mickiewicz University in Poznań

specialist in film, media and cultural studies, professor at the Institute of Film, Media and Audiovisual Arts at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Authored books include: Słowo w filmie. Historia – teoria – interpretacja (1982), Autor jako problem poetyki filmu (1988), Słownik terminów filmowych (1994), Język ruchomych obrazów (1999), Film jako źródło historyczne (2000), as well as monographs on: Stanisław Różewicz, Marcel Łoziński, Andrzej Munk, Krzysztof Komeda and Janusz Morgenstern. Founder and senior editor of the international journal “IMAGES”. Member of the Polish Filmmakers Association, the Polish Society of European Film Academy, expert at the Polish Film Institute.

Bibliografia

  1. Bogusz A., Budowa Pałacu Kultury, Warszawa 1975
  2. Eliade M., Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, transl. by A. Tatarkiewicz. Warszawa 1970
  3. Huml I., Pałac w guście epoki, “Renowacje i Zabytki” 2005, no. 3
  4. Minorski J., Oblicze współczesnej polskiej twórczości architektonicznej, in: O polską architekturę socrealistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej w dniach 20–21 czerwca 1949 roku w Warszawie, Warszawa 1950
  5. Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, transl. by P. Niklewicz. Warszawa 1980
  6. Wolski T., Pałac Kultury primabalerina Warszawy. Rozmowa Tadeusza Sobolewskiego z reżyserem, “Gazeta Wyborcza” 2012, 2 May
  7. Zwierzchowski P., Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2006