The temple of the new faith. Film images of the construction of the Palace of Culture 1952–1955
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish cinema
ideology
architecture
socialist realism
stalinism
symbolic dominance

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2019). The temple of the new faith. Film images of the construction of the Palace of Culture 1952–1955. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 39–54. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.05

Abstrakt

The first study of its kind, Marek Hendrykowski’s paper examines frame by frame the symbolic role of the construction of the Palace of Culture in the ideological context of the Stalinist period and its emergence into the realm of public discourse in the early 1950s.

https://doi.org/10.14746/i.2017.31.05
PDF (English)

Bibliografia

Bogusz A., Budowa Pałacu Kultury, Warszawa 1975

Eliade M., Sacrum – mit – historia. Wybór esejów, transl. by A. Tatarkiewicz. Warszawa 1970

Huml I., Pałac w guście epoki, “Renowacje i Zabytki” 2005, no. 3

Minorski J., Oblicze współczesnej polskiej twórczości architektonicznej, in: O polską architekturę socrealistyczną. Materiały z krajowej partyjnej narady architektów odbytej w dniach 20–21 czerwca 1949 roku w Warszawie, Warszawa 1950

Ortega y Gasset J., Dehumanizacja sztuki i inne eseje, transl. by P. Niklewicz. Warszawa 1980

Wolski T., Pałac Kultury primabalerina Warszawy. Rozmowa Tadeusza Sobolewskiego z reżyserem, “Gazeta Wyborcza” 2012, 2 May

Zwierzchowski P., Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2006