Functions of film images of Warsaw in the Polish cinema of the 1960s

Main Article Content

Piotr Zwierzchowski

Abstrakt

Polish cinema of the 1960s presented a specific vision of Warsaw, different from earlier and later ones, although it contained some solid motifs for the entire PRL era. These include emphasizing the uniqueness of Warsaw, the war past as an inseparable part of the city’s identity (though in the 1960s with a slightly different meaning) or the problem of getting a flat. The separateness and specificity of the then created images of the capital was related to the political specificity of the decade, the cultural and social moment of Warsaw development, the domination of realism that made the message authentic and genological issues – the main role in creating the image of the city was played by comedy. These images, however, were sometimes surprisingly subversive, breaking the dominant image.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zwierzchowski, P. (2019). Functions of film images of Warsaw in the Polish cinema of the 1960s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 65-78. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.07
Dział
Parallels_between Movies and Architecture
Biogram autora

Piotr Zwierzchowski, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

specialist in film, media and cultural studies, professor at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. Authored books include: Myślenie mityczne w pedagogice (w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera) (1997), Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu (2000), Pięknysen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji (2005), Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego (2005), Spektakl i ideologia. Szkice o filmowych wyobrażeniach śmierci heroicznej (2006), Zezowate szczęście (2006, wyd. w języku angielskim, Munk’s “Bad  Luck” 2009), Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (2013).

Bibliografia

 1. Dabert-Bakuła D., Prowizoryczny świat na stałe. O peerelowskich szarościach w filmie lat 70. i 80., “Images” 2004, no. 3–4
 2. Eberhardt K., Świadectwo prawdy, świadectwo mitu, “Ekran” 1969, no. 35
 3. Gomułka W., O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, wygłoszony 4 lipca 1963 r., in: idem, O naszej partii, Warszawa 1968
 4. Helman A., Ballady warszawskie, “Kino” 1969, no. 12
 5. Hendrykowski M., Stanisław Różewicz, Poznań 1999
 6. Jackiewicz A., Antologia Kluby, in: idem, Moja filmoteka. Kino polskie, Warszawa 1983
 7. Klejsa K., Stanisław Bareja – nadrealizm socjalistyczny, in: Mistrzowie kina polskiego, vol. 2, ed. G. Stachówna, B. Zmudziński, Kraków 2007
 8. Lubelski T., Legenda Morza Sargassa, in: idem, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012
 9. Majewski J., Ostatni klaps. Pamiętnik moich filmów, Warszawa 2006
 10. Mazierska E., Janusowe oblicze filmowego miasta, “Kwartalnik Filmowy” 1999, no. 28
 11. Nowakowski M., Pióro. Autobiografia literacka, Warszawa 2012
 12. Ozimek S., Film dokumentalny, in: Historia filmu polskiego, vol. 6, 1968–1972, ed. R. Marszałek, Warszawa 1994
 13. Ozimek S., Od wojny w dzień powszedni, in: Historia filmu polskiego, vol. 4, 1957–1961, ed. J. Toeplitz, Warszawa 1980
 14. Smak impasu, interview by Bożena Janicka, “Kino” 1969, no. 12
 15. Smoleń M., Pod warszawskim adresem: wyobrażenia i realia. Dokumentalne opowieści o stolicy, jej mieszkańcach i prowincjonalnych “słoikach”, “Images” 2013, no. 21
 16. Sołtysiak G., Filmowy przewodnik po Warszawie, Warszawa 2007
 17. Talarczyk-Gubała M., PRL się śmieje! Polska komedia filmowa lat 1945–1989, Warszawa 2007
 18. Uchwała Sekretariatu KC w sprawie kinematografii, in: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, ed. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994
 19. Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013