Functions of film images of Warsaw in the Polish cinema of the 1960s
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish cinema
1960s.
Warsaw
film images
comedy

Jak cytować

Zwierzchowski, P. (2019). Functions of film images of Warsaw in the Polish cinema of the 1960s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 65–78. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.07

Abstrakt

Polish cinema of the 1960s presented a specific vision of Warsaw, different from earlier and later ones, although it contained some solid motifs for the entire PRL era. These include emphasizing the uniqueness of Warsaw, the war past as an inseparable part of the city’s identity (though in the 1960s with a slightly different meaning) or the problem of getting a flat. The separateness and specificity of the then created images of the capital was related to the political specificity of the decade, the cultural and social moment of Warsaw development, the domination of realism that made the message authentic and genological issues – the main role in creating the image of the city was played by comedy. These images, however, were sometimes surprisingly subversive, breaking the dominant image.

https://doi.org/10.14746/i.2017.31.07
PDF (English)

Bibliografia

Dabert-Bakuła D., Prowizoryczny świat na stałe. O peerelowskich szarościach w filmie lat 70. i 80., “Images” 2004, no. 3–4

Eberhardt K., Świadectwo prawdy, świadectwo mitu, “Ekran” 1969, no. 35

Gomułka W., O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, wygłoszony 4 lipca 1963 r., in: idem, O naszej partii, Warszawa 1968

Helman A., Ballady warszawskie, “Kino” 1969, no. 12

Hendrykowski M., Stanisław Różewicz, Poznań 1999

Jackiewicz A., Antologia Kluby, in: idem, Moja filmoteka. Kino polskie, Warszawa 1983

Klejsa K., Stanisław Bareja – nadrealizm socjalistyczny, in: Mistrzowie kina polskiego, vol. 2, ed. G. Stachówna, B. Zmudziński, Kraków 2007

Lubelski T., Legenda Morza Sargassa, in: idem, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012

Majewski J., Ostatni klaps. Pamiętnik moich filmów, Warszawa 2006

Mazierska E., Janusowe oblicze filmowego miasta, “Kwartalnik Filmowy” 1999, no. 28

Nowakowski M., Pióro. Autobiografia literacka, Warszawa 2012

Ozimek S., Film dokumentalny, in: Historia filmu polskiego, vol. 6, 1968–1972, ed. R. Marszałek, Warszawa 1994

Ozimek S., Od wojny w dzień powszedni, in: Historia filmu polskiego, vol. 4, 1957–1961, ed. J. Toeplitz, Warszawa 1980

Smak impasu, interview by Bożena Janicka, “Kino” 1969, no. 12

Smoleń M., Pod warszawskim adresem: wyobrażenia i realia. Dokumentalne opowieści o stolicy, jej mieszkańcach i prowincjonalnych “słoikach”, “Images” 2013, no. 21

Sołtysiak G., Filmowy przewodnik po Warszawie, Warszawa 2007

Talarczyk-Gubała M., PRL się śmieje! Polska komedia filmowa lat 1945–1989, Warszawa 2007

Uchwała Sekretariatu KC w sprawie kinematografii, in: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, ed. T. Miczka, A. Madej, Katowice 1994

Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013