View from the inside. The images of the city in the “black series” documentary films in Poland in the 1950s
PDF (English)

Słowa kluczowe

film and architecture
“black series” of Polish documentary
Polish documentary
Jerzy Bossak
Irena Sobierajska
Bohdan Kosiński
Jerzy Dmowski
Kazimierz Karabasz
Władysław Ślesicki
Krystyna Gryczełowska
Maksymilian Wrocławski
Andrzej Munk

Jak cytować

Szpulak, A. (2019). View from the inside. The images of the city in the “black series” documentary films in Poland in the 1950s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 113–122. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.11

Abstrakt

The article analyses the particular interest that the documentary filmmakers of the late 1950s had in the architectural and urban issues. The reasons for this phenomenon are situated in several plans: they refer to the image of reconstruction from the war devastation and the reaction to its falsification in the period of socialist realism. They refer to the social interests of the filmmakers and to the strategy of metaphorising and allegorising the images of the city, which was handy in the times of censorship as it extended meanings and applied non-literality. The article analyses various film incarnations of this phenomenon.

https://doi.org/10.14746/i.2017.31.11
PDF (English)

Bibliografia

Fiejdasz M., “Czarna seria” w polskim filmie dokumentalnym, “Kwartalnik Filmowy” 1998, no. 23, pp. 42–61.

Historia polskiego filmu dokumentalnego, red. M. Hendrykowska, Poznań 2015

Iskierko A., Film dokumentalny, in: Historia filmu polskiego, t. IV: 1957–1961, red. J. Toeplitz, Warszawa 1980

Michałek B., Szkice o filmie polskim, Warszawa 1960

Nastałek-Żygadło G., Filmowy portret problemów społecznych w „czarnej serii” 1956–1958, Warszawa 2013

Preizner J., PRL w obiektywie łódzkiej Filmówki w latach 1949–1960, Kraków 2007