On a construction site – a change of perspectives. Architecture in Polish documentaries of the 1960s.
PDF (English)

Słowa kluczowe

film documentary
Polish cinema
Władysław Ślesicki
Andrzej Piekutowski

Jak cytować

Otto, W. (2019). On a construction site – a change of perspectives. Architecture in Polish documentaries of the 1960s. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 123–134. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.12

Abstrakt

Film documentaries: Energia [Energy] by Władysław Ślesicki and Czas przemiany [The Time of Transformation] by Andrzej Piekutowski are film examples of changing perspectives in Polish documentary film of the 1960s. The creators undertook the themes known from the socialist realism cinema, such as industrialization and the value of human labour, but they did so in the poetics of authorial cinema, creating films with a deeper, symbolic message and in a lyrical atmosphere.

https://doi.org/10.14746/i.2017.31.12
PDF (English)

Bibliografia

Bocheńska J., Gdzie szukać współczesnej Polski… Uwagi o dokumencie, “Ekran” 1962, no. 33

Brzostek B., Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy 1955–1970, Warszawa 2007

Drozdowski B., Koniec mitu. Cinéma vérité w odwrocie, “Ekran” 1965, no. 28

Drozdowski B., Polak pracuje, “Film” 1970, no. 16

Drozdowski B., Klaczyński Z., Polska w filmie dokumentalnym 1960–1973. Przewodnik – informator, Warszawa 1975

Głowa J., Karabasza szkoła, in: Encyklopedia kina, ed. T. Lubelski, Kraków 2003

Iskierko A., Współczesność na ekranie, “Ekran” 1967, no. 25

Jackiewicz A., Szkoła polska filmu dokumentalnego, “Film” 1961, no. 6

Jantos H., Wionczek R., Poszukiwacze prawdy o przeszłości i dniu dzisiejszym. Henryk Jantos is interviewed by Alicja Iskierko, “Ekran” 1968, no. 17

Jazdon M., Władysław Ślesicki (a brochure in a DVD series Polska Szkoła Dokumentu), 2010

Klaczyński Z., Dwa nurty w filmie dokumentalnym, “Ekran” 1961, no. 25

Michalak A., Przełom w polskim dokumencie – program artystyczny „szkoły krakowskiej” w kontekście przemian kulturowych i politycznych lat 1968-1971, in:Kino polskie: reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka, eds. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2008

Pławuszewski P., Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego, Kraków 2017

Smoleń-Wasilewska E., Dwa miesiące w Solinie, “Film” 1967, no. 23

Wionczek R., Ozimek S., Historia – publicystyka – reportaż. Roman Wionczek is interviewed by Stanisław Ozimek, “Kino” 1969, no. 11

Ziarnik J., Bez publicystyki nie ma dokumentu, “Ekran” 1965, no. 12