Image of the city and modern architecture in the Polish feature films of the 1960s’
PDF (English)

Słowa kluczowe

architecture
city
film
film image
space

Jak cytować

Nadolny, A. (2019). Image of the city and modern architecture in the Polish feature films of the 1960s’. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 22(31), 135–144. https://doi.org/10.14746/i.2017.31.13

Abstrakt

This article focuses on the inter-dependencies between the film image and architecture. The author has attempted to define what sort of historical background preconditions the film image to gain the status of a source for research on the history of Polish urban planning and post-war architecture, with particular emphasis placed on the 1960s.

https://doi.org/10.14746/i.2017.31.13
PDF (English)

Bibliografia

Faryna-Paszkiewicz H., Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003

Helman A., Wymiar naszych spraw, „Kino” 1968, no. 7, pp. 2–11

Jacoby J., Film jako cybernetyczny przekaz informacji, „Kino” 1968, no. 3, pp. 41–46

Kotarbiński A., O ideowości i ideologii w architekturze i urbanistyce, Warszawa, 1985

Płażewski J., Gra, miłość ma lat dwanaście czyli subiektywizm reżysera, „Kino” 1969, no. 4, pp. 5–11